Høringssvar på lokalplan for Skovlunde Bymidte

Torsdag den 30. august blev der afholdt borgermøde om Lokalplan 168 for Skovlunde Bymidte nord, og den 5. september var sidste dag for at indgive sit høringssvar. Skovlunde Lokalråd har indgivet sit høringssvar.

På borgermødet blev lokalplan præsenteret sammen med en mange af de andre ting, der sker i Skovlunde for tiden.

En af de store bekymringer ved mødet var højden på byggeriet visse steder, især mod Bybuen, hvor flere beboere mente, at det vil komme til at virke generende for de nuværende boliger i Bybuen og Lilletoften, der vender mod bymidten.

Direktør Carsten Riis fra kommunen forklarede, at højderne af bymidten er nøje valgt for at skabe den ønskede fortætning. Han medgav, at det naturligvis vil påvirke omgivelserne, men at det var på linje med, hvad der er normalt for  bymiljøer.

Skovlunde Lokalråd er generelt positiv for planerne, men henstiller i sit høringssvar til, at der tages hensyn til dette på en måde, så det nye byggeri med sin kombination af højde, udformning og afstand til det eksisterende byggeri ikke kommer til at virke dominerende i forhold til det eksisterende byggeri.

Høringssvaret berører desuden indretningen af parkeringskældre og øde arealer i øvrigt, at de bliver indrettet på en måde, så der ikke skabes utryghed og inviteres til kriminalitet.

Læs hele høringssvaret her

Skriv et svar