Rekreative områder

Skovlunde er en grøn by med masser af rekreative områder direkte i forbindelse med byen.

Rekreative områder i Skovlunde

Skovlunde bypark er et grønt åndehul midt i skovlunde, der benyttes til arrangementer og som udflugtsmål for alle aldre.

Harrestrup Ådal ligger med skovmiljø, åbne arealer og  gode stier vest for Skovlunde ud mod sportsarealerne hele vejen ned til Harrestrup landsby.

Fra Harrestrup Landsby kan man komme gennem en tunnel til Vestskoven.

Langs Harrestrup Å i den sydlige del af Skovlunde ligger Skovlunde Naturpark.

Mod nord ligger Sømosen, som er et fredet område.

Skriv et svar

En god by at leve i