Skovlunde Bymidte

Skovlunde er i dag en by uden en egentlig bymidte. Det er en problemstilling, der har været arbejdet meget med i mange år. Efter en arkitektkonkurrence i 2014 er der nu planer om at skabe en ny bymidte.

Vækststrategi med Ballerup som centrum

Gennem 50’erne og 60’erne eksploderede Ballerup og Skovlunde i befolkningstilvækst. Der var fokus på at skabe boligområder og infrastruktur med Ballerup som centrum, og Skovlunde blev et yderligt liggende boligområde til Ballerup.

Skovlunde 2001
Skovlunde er med sin udvikling præget af at være en yderligt liggende bydel af Ballerup og er uden egentlig bymidte

Ballerup Boulevard blev etableret som en effektiv trafikvej fra Ballerup  gennem Skovlunde mod København, hvilket siden har delt Skovlunde i to.

Et døende indkøbscenter

Skovlunde Centret var tidligere et af de bedste indkøbscentre i området, men mange års ejendomsspekulation med manglende vedligeholdelse og videreudvikling har ført til, at en meget af centret i dag er nedslidt og døende.

2015-02-28 15.41.18 HDR
Skovlunde Centret har set bedre tider

De slidte rammer og den manglende dyrkning af centret som en forretning med det rigtige miks af butikker gør, at kunderne har mistet interessen for at købe ind i centret, så det nu kun er de forretninger, der har opbygget en trofast kundemasse, der fortsat klarer sig.

Ny strategi “Vi satser på mennesker”

Med Kommuneplan 2009-2013 lagde kommunen sin strategi om fra at fokusere på kvantitet til at arbejde med kvaliteten under sloganet “Vi satser på mennesker”.

Det blev her defineret, at kommunen har 3 bycentre, Ballerup, Skovlunde og Måløv, som alle skal udvikles som levende bymidter.

Vi satser paa mennesker
Ny kommuneplan har fokus på levende bymidter

I kommunens svar til Skovlunde Lokalråds høringssvar til kommuneplanen blev det erkendt, at Skovlunde havde et særligt presserende behov: “Der er derfor ingen tvivl om, at der snarest muligt skal iværksættes en planlægningsproces om Skovlunde Bymidte”.

Mange interessenter

Kommunen kan gøre meget med at sætte rammerne  for  byudviklingen i kraft af lokalplaner m.v., men det er kun ejerne af de berørte områder, der kan realisere fornyelsen. Der er derfor lagt et stort arbejde i at skabe den nødvendige interesse i et tæt samarbejde med interessenterne.

Og der er mange interessenter i form af ejere og brugere: Centerejerne, butiksindehaverne, boligselskaber og -foreninger (Blokhaven), DSB (stationen), Postdanmark (det tidligere posthus), Statoil (tanken), kommunen (vejarealer m.v.) og endeligt borgerne repræsenteret ved Skovlunde Lokalråd.

Interessenterne mødes jævnligt i en fokusgruppe for at drøfte status og muligheder.

Penge er bevilliget, og nu går det stærkt

I 2013 afsatte kommunalbestyrelsen i første omgang 7 millioner kroner til udviklingen af Skovlunde Bymidte.

Pengene blev bevilliget til at holde en arkitektkonkurrence og til hurtigt at gennemføre en række projekter, der ikke var direkte del af bymidten og derfor behøvede at afvente resultatet af  arkitektkonkurrencen.

Der blev iværksat en række workshops med skovlundeborgerne for at skabe et godt overblik af borgernes opfattelse af situationen og for at få deres idéer og ønsker til fremtiden. Resultatet blev samlet i et idékatalog, der blev brugt som grundlag for arkitektkonkurrencen, der blev afgjort i 2014 med Tegnestuen Vandkunsten som vinder.

vinderbillede_skovlunde-bym_0
Der foreslås et nyt bystræde med butikker og boliger

Nu skal vinderforslagets idéer realisereres. Kommunen har valgt at går forrest med fornyelse af vejstrukturen, dels for at vise at man mener planerne alvorligt, så de øvrige interessenter får blod på tanden, og for at sikre at det i hvert fald ikke er kommunen, der hæmmer udviklingen.

Projekt Ballerup Boulevard

Det første skridt er at gøre Ballerup Boulevard til en integrerende del af bymidten i stedet for at være en barriere gennem den, da en af de største udfordringer, der blev identificeret i idékataloget, var den måde, som Boulevarden gennemskærer bymidten på.

Der blev i 2014 bevilliget 17 millioner kroner til en omformning af Boulevarden, og der blev lavet et konkret projektforslag.

Vision Boulevard
Ballerup Boulevard skal være en integrerende del af bymidten i stedet for en barriere

Forslaget blev præsenteret ved et borgermøde den 9. april 2015, hvor der var mange kommentarer både for og imod. På den ene side stod hensynet til en samlet bymidte og på den anden side hensynet til at komme hurtigt frem. Forslag til Lokalplan 147 blev sendt i høring frem til 29. marts 2016, hvor Skovlunde Lokalråd afgav sit høringssvar, der med enkelte bemærkninger er positivt overfor forslaget. Det er planen, at projektet bliver gennemført i 2017.

Skovlundecentret er den største udfordring

Skovlundecentret er dog den største udfordring for udviklingen af en levende bymidte.

Centret har gennem tiden været elsket for det gode butiksliv og den hyggelige stemning, som det snoede forløb af Torvestrædet gav. Men det “vender ryggen” til omgivelserne og det ligger på tværs af et naturligt forløb fra stationen til kulturhuset. Der er ingen boliger i centerområdet, og det er mennesketomt efter lukketid.

Vinderforslaget i arkitektkonkurrencen peger på, at det nuværende center erstattes af et nyt bystræde, der i et naturligt forløb fra stationen til kulturhuset har en blanding af boliger, butikker og små pladser, hvor det er rart at opholde sig og købe ind.

Det skal vende udviklingen, så der bliver liv på alle tider af dagen, så det igen bliver attraktivt at have butik i Skovlundecentret, og så det bliver det naturlige sted at mødes og at købe ind.

Behov for boliger i bymidten

Muligheden for at forene butikker med boliger er en væsentlig del af forretningsperspektivet i udviklingen af bymidten. Der spekuleres i, om boliger vil være til at afsætte.

Skovlunde er i dag præget af villakvarterer og et stort bælte af almennyttige lejligheder, men der er stort set ingen ejerlejligheder, og der er mange års ventetid på at få en almennyttig lejlighed.

I villakvartererne sker der en naturlig udskiftning, når ungerne er fløjet fra reden, og når lysten og kræfterne til at vedligeholde hus og have aftager. Det er dog et problem for mange, at man ønsker at blive boende i Skovlunde, men ikke kan finde en passende lejlighed at flytte til her. Tilsvarende er der ikke boliger til de unge, der flytter hjemmefra.

Der er altså et stort behov for flere lejligheder i Skovlunde. Og her er bymidten særlig attraktiv med kommende rare omgivelser og med butikker og station i den umiddelbare nærhed.

Skovlundecentret blev sat til salg

Det kræver investeringer at ændre bymidten så omfattende. Det havde den daværende ejer svært ved at løfte, og centret blev sat til salg i januar 2015.

Med de muligheder, som vinderforslaget gav, var der gode perspektiver for potentielle købere med en perfekt beliggenhed for både boliger og butikker, hvor en detailhandelsanalyser viste, at der med 13.000 indbyggere i Skovlunde og det rigtige miks af butikker var et godt grundlag for et lokalt butikscenter.

Kommunen samarbejdede med ejendomsmægleren om at synliggøre mulighederne og skabe dialog med de potentielle købere, så de ikke var i tvivl om viljen til forandring. Køberinteressen var stor, men det trak ud med at få en handel lukket.

Så blev centret endeligt solgt

skovlundecentret-solgt
Skovlundecentret blev solgt i december 2016

Endeligt, efter at have været til salg i næsten 2 år,  blev centret solgt til et nyt udviklingsselskab i december 2016.

Det bliver nu spændende at se, hvordan de nye ejere vælger at realisere idéerne i arkitektkonkurrencen.


Læs mere om:


Referat af åbent lokalrådsmøde

Den 22. september 2021 kl. 19.00 blev der afholdt åbent møde i Skovlunde Kulturhus om de aktuelle emner, som Lokalrådet arbejder med.

”Læs

Åbent lokalrådsmøde om Skovlunde

Den 22. september kl. 19.00 holdes åbent møde i Skovlunde Kulturhus om de aktuelle emner, som Lokalrådet arbejder med.

”Læs

Resumé af borgermøde om tunnellen

Den 7. september informerede kommunen om planerne om at bevare tunnellen under Ballerup Boulevard.

”Læs

Hvad skal der ske med tunnelen?

Nedlæggelse af tunnelen under Ballerup Boulevard i den kommende bymidte har længe været debatteret.

”Læs

Spørgsmål og svar ved borgermødet

Ved borgermødet om bymidten den 03.09.2020 blev der rejst spørgmål fra salen, som blev besvaret af Panelet.

”Læs

En god by at leve i