Skovlunde Centret

Skovlunde Centret har set bedre tider…

Skovlunde Centret var en gang Skovlundes nerve. Det var et af Danmarks første butikscentre og meget moderne for sin tid.

Men tiderne er skiftet; centret er ikke længere tidssvarende og det er nedslidt efter mange års manglende vedligeholdelse og fornyelse. Tidligere tiders mangfoldighed af butikker er svundet ind, så mange tager andre steder hen for at få de ting, som de har brug for.

Færre kunder betyder færre butikker, som igen betyder færre kunder – en hastig negativ spiral, som kan synes umulig at standse .

Stadigvæk godt potentiale for et lokalt butikscenter

En del af årsagen kan tilskrives ændrede købsvaner, hvor storcentre, byggemarkeder, elektronikmekkaer og Internethandel  overtager et større del af markedet.

Men med 13.000 indbyggere i Skovlunde er der dog stadigvæk et særdeles godt potentiale for et lokalt indkøbscenter, forudsat at udvalget er rigtigt og at det føles godt at komme dér. Skovlundes borgere foretrækker at handle lokalt, hvis det er muligt.

Det bekræftes i en detailhandelsanalyse, som Skovlunde Centret og kommunen har fået gennemført, og i et rundspørge som Skovlunde Lokalråd har foretaget.

-> Læs mere om detailhandelsanalysen

Skovlunde Centret til salg

Skovlunde Centret er nu solgt, og Lokalrådet ser frem til en ny ejer, der har visioner og midler til at udnytte potentialet for den fornyelse, som er nødvendig for en fremtidig levende bymidte.

Behov for flere boliger i Skovlunde

Skovlunde er i dag stort set  udbygget arealmæssigt, og der er fortsat behov for flere boliger; mange villaejere  ønsker at flytte i lejlighed, når ungerne er fløjet fra reden,  og der er mere end 50.000 attraktive arbejdspladser i området, der til stadighed tiltrækker nye medarbejdere, som har behov for bolig.

Boliger blandet med butikker

Bymidte vision 2
Vision om et bystræde med blandede boliger og butikker

En blanding af boliger og butikker  samlet om et stræde vil skabe den koncentration af liv, der er forudsætningen for en spændende bymidte med butikker og aktiviteter. Det er visionen i det vindende forlag i den arkitektkonkurrence, der blev gennemført i 2014.

Det er netop det, der skal til  for at vende den negative spiral til en positiv spiral, hvor butikkerne blomstrer og tiltrækker de kunder, som skaber grundlaget for endnu bedre butikker.

Samtidigt vil mulighederne for at bygge boliger sammen med butikkerne være med til at skabe det forretningsmæssige grundlag for en kommende ejer af Skovlunde Centret.

En fortættet bymidte med kælderparkering

Ved en ombygning af centret bliver det muligt at etablere kælderparkeringer, så der bliver plads til flere boliger og et mere menneskeligvenligt miljø i bymidten.

Det er ganske vist ikke gratis at bygge kælderparkering, men omkostningerne opvejes af potentialet for mere bebyggelse, som igen vil være med til at skabe livet i bymidten.

En bymidte med mennesker

Skovlunde Lokalråd ser frem til en bymidte, som ikke kun er et center, der lukker når butikkerne lukker, men som også har et liv med mennesker på alle tider af dagen.

En god by at leve i