Harrestrup Ådal

Harrestrup Ådal set fra luften
Harrestrup Ådal

Harrestrup Ådal er et stort grønt område, der kiler sig op mellem Skovlunde og Ballerup i den sydlige del af kommunen. Området består af store græsklædte flader, områder med dyrket mark og en række naturområder. I områdets østlige del finder man Larsbjerggård, som er hovedhuset fra en tidligere gård. Ådalen gennemskæres af Motorring 4.

I 1987 blev der udarbejdet en landskabsplan for Harrestrup Ådal. Landskabsplanen er delvist blevet realiseret ved de karakteristiske randbeplantninger mod Ballerup Boulevard og Harrestrupvej, og de to ellipseformede områder, nyttehaveforeningen og Skovlunde Kirkegård. De grundlæggende landskabsarkitektoniske idéer fra landskabsplanen videreføres i den fortsatte udvikling af Harrestrup Ådal.

Harrestrup Ådal er i dag omfattet af Lokalplan 039. Lokalplanen udlægger Harrestrup Ådal til fritidsområde. Lokalplanen giver mulighed for mange af de tiltag, der foreslås i denne helhedsplan. Men enkelte af tiltagene vil kræve en ny lokalplanlægning.

Langt størstedelen af Harrestrup Ådal ligger i landzone og er udpeget som regional grøn kile i Fingerplan 2007, og heri udlagt til fritidsformål.

Med Kommuneplan 2009 er der skabt mulighed for udvikling og realisering af et mere aktivt og flersidigt fritidslandskab i Harrestrup Ådal. Det kommunale ejerskab af områderne opretholdes.

i 2010 blev der opstillet en gruppe af træningspavilloner i Harrestrup Ådal, så alle – ung som gammel – få mulighed for at træne i åben himmel helt uden skulle betale for det, f.eks. i forbindelse med løbeturen eller gåturen i Harrestrup Ådal.

Motionsredskaber i Harrestrup Ådal

I 2011 blev der udarbejdet en helhedsplan for Harrestrup Ådal, og i den forbindelse kom der, i dialogen med borgerne, en række gode forslag til, hvordan området kan udvikle sig. Der var blandt andet ønsker om en naturlegeplads, et madpakkehus med bål- og grill-plads, samt et generelt ønske om at skabe gode muligheder for rekreativ anvendelse af det bynære åbne land i Ballerup Kommune.

Du kan læse helhedsplanen for Harrestrup Ådal her

Madpakkehus
Madpakkehus i Harrestrup Ådal

Madpakkehuset blev opført i 2012 i sortmalet træ som en overdækket siddeplads, hvor besøgende i ådalen kan søge ly for vejr og vind, samtidig med at de kan nyde udsigten over landskabet. I forbindelse med huset er der lavet en grillplads samt legemuligheder tilknyttet en ”junglesti” gennem de omkringliggende skovplantninger.

En tanke om “Harrestrup Ådal”

  1. Golfbanen:
    Golfbanen fylder en stor del af Harrestrup Ådal og giver et frit kig i området. Der flyttes for tiden rundt på et par greens. De nye huller kommer desværre til at ligge tæt op af gangstien hvor der var lovet et hegn så vildtfarende bolde ikke kommer til at skade publikum på stien. Det ser på nuværende ikke ud til, at der opsættes et hegn eller andet som kan fange bolde. Så det er op til golffolket, at vente med at slå ud til der ikke er publikum på gangstien.
    Når man sidder på bænken ved den ny anlagte kunstige sø som bruges til det kunstige åløb er der en flot udsigt over golfbanen hvilket giver rige muligheder for betragtninger.

    Som overalt i Ballerup Kommune mangler der offentlige toiletter. I madpakkehuset kommer en del børnehaver og naturligvis familier som har behov for at træde af på naturens vegne og derfor ville det ideelle være at få nogle selvrensende toiletter opstillet. Toiletterne kan kun benyttes ved indkast af en mønt. Disse fungerer perfekt i udlandet og man bliver fri for uskønne og farlige ting i naturen.

    Så Ballerup Kommune kig på de firmaer der laver disse toiletbygninger

Skriv et svar

En god by at leve i