Byen Skovlunde

Skovlunde liggeri Ballerup Kommune 12 km vest for Københavns centrum. Med sine 13.000 indbyggere er Skovlunde den næststørste by i kommunen.

Skovlunde var indtil ca. 1950 en lille landsby, som siden er udbygget til sin nuværende form som forstad til København.

Byen præges i dag af moderne lejlighedsbyggeri og indkøbscentre i et bælte mellem S-togsbanen og Ballerup Boulevard, samt udstrakte villakvarterer nord for banen og syd for Ballerup Boulevard. Det gamle Skovlunde ligger stadigt fredeligt med sit karakteristiske landsbymiljø og gadekær i midten af byen.

Skovlunde fra luften
Skovlunde fra luften

Byparken mellem Ballerup Boulevard, Bybjergvej og Ejbyvej ligger som et grønt åndehul centralt i byen. Skovlundes periferi er udlagt til naturområder omkring Harrestrup Å-dal, Skovlunde Naturpark samt arealet på den tidligere flyveplads mellem Ballerup Boulevard og Harrestrupvej.

Mod nordvest ligger det store industriområde omkring Lautrupparken, som er præget af domiciler for store informationsteknologiske og finansielle virksomheder. Mod øst ligger Skovlunde Erhvervspark med forskelligartede industrivirksomheder.

Skriv et svar

En god by at leve i