Ballerup Boulevard

Ballerup Boulevard gennemskærer Skovlunde og danner barriere for en sammenhængende bymidte.

Det er konklusionen på de workshops, der blev afholdt i 2013 for at afdække problemstillinger og indsamle idéer til udviklingen af Skovlunde Bymidte.

Hvordan nedbrydes barrieren bedst?

Det spørgsmål blev stillet i den arkitektkonkurrence, der blev afholdt i 2013-14. Løsningsforslagene havde nogle variationer, men det var et fællestræk, at hastigheden på Boulevarden skulle sættes ned, og at Boulevarden skulle blive en mere aktiv del af byen.

Vision Boulevard
Visionen med den ændrede Boulevard og det bybillede, der skabes i sammenhængen med det kommende nye bystræde.

Det vindende forslag er baseret på, at facaderne i Center Nord og Syd kommer i ansigtshøjde med Boulevarden, som indsnævres til én kørebane i hver retning og bliver en integrerende del af bymidten i stedet for at danne barriere.

Kan trafikken klare en indsnævring?

Det næste spørgsmål, der rejser sig, er om trafikken på Boulevarden kan tåle en sådan indsnævring. Der er foretaget en grundig analyse, der viser at det kan lade sig gøre uden de store problemer, idet der i myldretiden kan opstå lidt ophobning af trafikken, så det kan tage et par minutter at komme gennem bymidten. Det er ifølge analytikerne dog ikke mere end det, der betragtes som acceptabelt.

Hvad mener vi er vigtigst?

Der er altså ingen roser helt uden torne, og hvad er så det vigtigste for os; at trafikken kan komme hurtigt gennem byen, eller at vi har en bymidte, der hænger sammen?

Vægtskål
Hvad vejer tungest; at trafikken kommer hurtigt gennem byen, eller at byen hænger sammen?

Det er der delte meninger omkring, og i den sidste ende er det kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelsen. Det vigtige er, at de gør det på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Som borgere kan vi gøres os selv de forskellige fordele og ulemper klart og give vores mening til kende i debatten ved borgermødet den 9. april og ved at deltage i debatten her på siden. Skovlunde Lokalråd vil følge og deltage i debatten og på den baggrund give kommunalbestyrelsen vores indstilling.

En god by at leve i