En mere synlig bypark

Skovlunde Bypark er et dejligt grønt og aktivt område, som ligger centralt i Skovlunde.

Men byparken ligger gemt  inde bag institutioner og villagrunde, og er ukendt for mange.

… men det er ikke nemt at se, at det er her, man kommer ind i byparken

Det har længe været Skovlunde Lokalråds ønske, at indgangen til byparken blev mere synlig og indbydende.

DR- konkurrencen “Vores Kunst”

I 2011 lancerede Danmarks Radio i samarbejde med Statens Kunstråd og Statens Kunstfond en konkurrence Vores By, hvor danskerne kunne forslå steder, som skulle løftes med kunst. Der var nedsat et dommerpanel, som skulle udvælge i alt 3 forslag. Det var en forudsætning, at der stod en gruppe af borgere bag forslaget, og at der også var kommunal vilje til at støtte projektet.

Ballerup Kommunes kunstråd opfordrede Skovlunde Lokalråd til at søge deltagelse, og Lokalrådet udsøgte et passende sted til en sådan kunstudsmykning.

Krydset ved Ballerup Boulevard

Krydset mellem Ballerup Boulevard og Torvevej/Bybjergvej er med sin centrale placering i Skovlunde stort og meget kedeligt. I 2000 blev der lavet en kunstplan for Skovlunde, hvor en af idéerne var at give krydset en stærkere identitet.

Krinsen
“Krins” i skulpturplan for Skovlunde

Lokalrådet tog udgangspunkt i den idé og foreslog, at karakteren af de områder, der støder op til krydset, blev brugt som inspiration til at supplere krydset med et kunstværk med temaerne:

  • Indkøb i kvadranten mod Skovlunde Centret
  • Kultur i kvadranten mod Kulturhuset
  • Bolig i kvadranten mod Lundebjerggårdsvej
  • Fritid i kvadranten mod Skovlunde Bypark

Forslaget blev ikke valgt, men sammen med de gryende planer for Skovlunde Bymidte var frøet sået til at gøre noget ved  den måde, som temaerne skulle integreres i bymidten.

Nyt kunstværk “Dag og Nat”

Ballerup Kommunes kunstråd syntes fortsat godt om forslaget og opfordrede Lokalrådet til at søge Statens Kunstfond om et nyt projekt, hvor der blev fokuseret på indgangspartiet til byparken.

Skovlunde Lokalråd søgte derfor i 2012 Statens Kunstråd om støtte til en udsmykning, som kunne være med til at gøre indgangspartiet mere spændende og indbydende. Samtidigt afsatte kommunen penge til at renovere indgangspartiet i samspil med det kommende værk.

Statens Kunstfond gik ind for projektet, idet de udvidede temaet til også at omfatte de øvrige adgange til byparken – altså ikke kun indgangen ved Ellekilde. Billedkunstneren Anja Franke blev udpeget til at foreslå et værk.

Resultatet blev værket “Dag og Nat” inde i byparken.

Dag og Nat
Visualisering af “Dag og Nat”

Læs mere om kunstværket her (kommer snart).

En del af værket blev den sti, som nu er anlagt. Stien repræsenterer idéerne fra selve værket, som består af et fliseareal med orientalsk mønster, der lagt som  som et bølgende tæppe og har indlagt fiberlys, så der i mørke opstår en nyt mønster. Stien har et mønster og fiberlys, der inviterer til værket i byparken.

Unge ønsker et sted at hænge ud

Som led i opsamling af skovlundeborgernes ønsker til en ny bymidte og som led i projektet “12 byer på 12 måneder” blev der afholdt workshops for de unge, hvor de kom med deres syn på og ønsker til byen. Det viste sig klart et behov for et sted at hænge ud og have noget at foretage sig.

Aktivitets- og opholdsområde i indgangen til byparken

Resultatet ses i form af aktivitets- og opholdsarealet ud for Ellekilde, hvor der blandt andet er indrettet parkour-bane.

Byparken skal hænge sammen med bymidten

Det har været vigtigt for indretningen af indgangspartiet til byparken, at den blev en del af den samlede kommende bymidte. Da planerne for bymidten endnu ikke er færdige, er der taget udgangspunkt i, at krydset ved Ballerup Boulevard bliver et integrerende element.

Den nye indgang til byparken

Dette er realiseret i form af den ovale plads, som ligger ud til selve krydset. Så er det op til de kommende planer at få det til at virke ordentligt i forhold til bymidten.

Skriv et svar

En god by at leve i