Velkommen til Skovlunde

Skovlunde er en god by at bo og leve i;

“Byen lever, og borgerne lever med den. Skovlunde skal have en levende bymidte, rekreative områder og spændende aktiviteter”

Julemanden kommer til Skovlunde

Traditionen tro kommer julemanden til Skovlunde den 26. november kl. 14.00 i Skovlunde Kulturhus.

”Læs_mere”

Valgmøde "set med Skovlunde øjne"

Onsdag den 27. oktober kl. 19.00 er der valgmøde i Skovlunde Kulturhus, hvor der særligt stilles skarpt på forhold om Skovlunde i den kommende valgperiode.

”Læs_mere”

Borgere planter træer

Ballerup Kommune har bevilliget penge til træer på det grønne bælte på "Sydbuen" som et projekt, hvor borgerne bidrager frivilligt med arbejde til at plante træerne:
Søndag 3. oktober 2021 kl. 9.30
(P-plads ved indkørsel til spejderhytten, Ejbyvej 109)

”Læs_mere”

Åbent lokalrådsmøde om Skovlunde

Den 22. september kl. 19.00 holdes åbent møde i Skovlunde Kulturhus om de aktuelle emner, som Lokalrådet arbejder med.

”Læs_mere”

Resumé af borgermøde om tunnellen

Den 7. september informerede kommunen om planerne om at bevare tunnellen under Ballerup Boulevard.

”Læs_mere”

Nu bliver der byfest

Efter et langt år med corona-nedlukning er det med genåbningsaftalen i juni igen blevet muligt at afholde Skovlunde Byfest på parkeringspladsen ved Skovlunde Center Syd og Skovlunde Kulturhus
4. september kl. 10.00 – 22.00.

”Læs_mere”

Skovlunde Lokalråd arbejder under corona

Selvom samfundet i større eller mindre omfang har været lukket ned igennem næsten hele 2020 og nu også ind i foråret 2021, så fortsætter Lokalrådets arbejde uanfægtet, dog uden fysiske møder, men som resten af befolkningen via Teams/Skype osv.

”Læs_mere”

Dispensation for Bybuen?

I forlængelse af virtuelt borgermøde den 17. december skal kommunens Teknik og Miljø Udvalg den 4. januar behandle dispensationsansøgning for byggehøjden langs Bybuen. Skovlunde Lokalråd har gjort indsigelse til ansøgningen.

”Læs_mere”

En god by at leve i