Velkommen til Skovlunde

Skovlunde er en god by at bo og leve i;

“Byen lever, og borgerne lever med den. Skovlunde skal have en levende bymidte, rekreative områder og spændende aktiviteter”

Skovlunde Byfest 2023

Lørdag den 26. august er der igen Skovlunde Byfest. Det bliver en fest for alle aldre med masser af aktiviteter, underholdning, mad og drikke.

”Læs_mere”

Sankthansaften i Skovlunde Bypark

Der indbydes til sankthansaften i Skovlunde Bypark fredag den 23. juni kl. 18-22.

Bålet aflyses i år...

...men arrangementet gennemføres i øvrigt som planlagt med sædvanlig god hygge i det til gengæld gode vejr.

Myndighederne har ikke udstedt forbud mod bål sankthansaften, men Skovlunde Lokalråd vurderer, at de tørre forhold i Byparken gør det uforsvarligt med bål.

”Læs_mere”

Resumé af åbent møde

Den 11. april 2023 afholdt Skovlunde Lolkalråd åbent møde i Skovlunde Kulturhus. Der var 38 fremmødte, der bidrog til en aktiv debat om forholdende i Skovlunde.

”Læs_mere”

Åbent møde om udviklingen af Skovlunde

Den 11. april kl. 19-21 holder Skovlunde Lokalråd åbent møde i Skovlunde Kulturhus med debat om aktuelle forhold i Skovlunde, hvad der gøres aktuelt, og hvad der bør gøres for at få den by, vi ønsker os.

”Læs_mere”

Nytårsbrev fra Skovlunde Lokalråd

Tidligere har Skovlunde Lokalråd hvert år i januar afholdt en nytårskur, hvor lokale borgere, politikere og andre med interesse for Skovlunde kunne mødes under uformelle former for at høre lidt om hvad, der sker i Skovlunde. I to år har corona spændt ben for dette arrangement. Og i år har vi besluttet ikke at afholde nytårskuren. Vi vil gerne se, om det er muligt at samle borgere med interesse for livet i Skovlunde til andre typer arrangementer. Lokalrådet vil derfor i dette nyhedsbrev fortælle om afholdte aktiviteter fra 2022 og planlagte aktiviteter for 2023.

”Læs_mere”

Skovlunde Byfest 2022

Lørdag den 3. september er der igen Skovlunde Byfest. Det bliver en fest for alle med masser af aktiviteter, underholdning, mad og drikke.

”Læs_mere”

Sankthans i Skovlunde Bypark

Efter coronapause genoptages traditionen med sankthansaften i Skovlunde Bypark torsdag den 23. juni kl. 18-22.

”Læs_mere”

Nyt Lokalråd

Den 30. marts 2022 blev der valgt nyt Lokalråd. Mange er fortsat og nye er kommet til.

”Læs_mere”

En god by at leve i