Skovlunde Lokalråd

Ballerup kommunalbestyrelse besluttede i august 1991 at nedsætte et lokalråd i Skovlunde med formålet  “at fremme, støtte og hjælpe med udvikling af det sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde”.

Lokalråd logo

Skovlunde Lokalråd arbejder aktivt med stort set alle forhold, som vedrører Skovlunde. Lokalrådet følger således med i, søger at påvirke og kommer selv med forslag til kommunale beslutninger om Skovlunde.

Lokalrådet er Skovlundeborgernes talerør i forhold til kommunalbestyrelsen, og borgernes holdninger opsamles derfor  ved jævnligt at afholde arrangementer, hvor udvalgte emner debatteres flittigt.

Skovlunde Lokalråd vælges hvert 4. år i 1. kvartal året efter kommunevalget. Sidste valg var 30. marts 2022.

Arbejdet i lokalrådet er frivilligt og ulønnet.

  Nyt Lokalråd

  Den 30. marts 2022 blev der valgt nyt Lokalråd. Mange er fortsat og nye er kommet til.

  ”Læs

  Valg til Skovlunde Lokalråd

  Onsdag den 30. marts kl. 19.00 er der valg til Skovlunde Lokalråd i Skovlunde Kulturhus på Bybjergvej 8-10, indgang 2.

  ”Læs

  Nyhedsbrev fra Skovlunde Lokalråd

  Normalt holder Skovlunde Lokalråd en nytårskur, hvor lokale borgere, politikere og andre med interesse for Skovlunde mødes under uformelle former for at høre lidt om hvad, der sker i Skovlunde. Det har Corona gjort umuligt, og derfor dette nyhedsbrev, der fortæller om afholdte aktiviteter fra 2021 og planlagte aktiviteter for 2022.

  ”Læs

  Referat af åbent lokalrådsmøde

  Den 22. september 2021 kl. 19.00 blev der afholdt åbent møde i Skovlunde Kulturhus om de aktuelle emner, som Lokalrådet arbejder med.

  ”Læs

  Valgmøde "set med Skovlunde øjne"

  Onsdag den 27. oktober kl. 19.00 er der valgmøde i Skovlunde Kulturhus, hvor der særligt stilles skarpt på forhold om Skovlunde i den kommende valgperiode.

  ”Læs

En god by at leve i