Skovlunde Lokalråd

Ballerup kommunalbestyrelse besluttede i august 1991 at nedsætte et lokalråd i Skovlunde med formålet  “at fremme, støtte og hjælpe med udvikling af det sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde”.

Lokalråd logo

Skovlunde Lokalråd arbejder aktivt med stort set alle forhold, som vedrører Skovlunde. Lokalrådet følger således med i, søger at påvirke og kommer selv med forslag til kommunale beslutninger om Skovlunde.

Lokalrådet er Skovlundeborgernes talerør i forhold til kommunalbestyrelsen, og borgernes holdninger opsamles derfor  ved jævnligt at afholde arrangementer, hvor udvalgte emner debatteres flittigt.

Skovlunde Lokalråd vælges hvert 4. år i 1. kvartal året efter kommunevalget. Sidste valg var 6. marts 2018.

Arbejdet i lokalrådet er frivilligt og ulønnet.

  Spørgsmål og svar ved borgermødet

  Ved borgermødet om bymidten den 03.09.2020 blev der rejst spørgmål fra salen, som blev besvaret af Panelet.

  ”Læs

  Indsigelse mod projektskitse til nyt byggeri på "Irma p-pladsen"

  Ved møde i Kommunens Teknik og Miljøudvalg den 11.08.2020 skulle udvalget tage stilling til en projektskitse for "Irma p-pladsen". Dette krævede på nogle punkter dispensation fra Lokalplanen, hvilket Skovlunde Lokalråd var uenig i og gjorde indsigelse mod.

  ”Læs

  Referat af åbent møde

  Den 10 marts 2020 holdt Skovlunde Lokalråd åbent møde i Skovlunde Kulturhus.

  ”Læs

  Hvad med Skovlunde Bymidte Syd?

  Den 10. marts kl. 19-21 holder Skovlunde Lokalråd åbent møde i Skovlunde Kulturhus. Her vil lokalrådet gøre status over de temaer der blev bragt op på forrige åbne møde og herfra rette fokus på, hvordan den sydlige del af Skovlunde Bymidte skal videreudvikles.

  ”Læs

  Nytårskur i Skovlunde Kulturhus

  Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19 vil Skovlunde Kulturhus igen danne ramme om en Nytårskur for dem, der gerne vil have, at der sker noget i Skovlunde, og som gerne vil være med til at gøre en forskel.

  ”Læs

En god by at leve i