Skovlunde Lokalråd

Ballerup kommunalbestyrelse besluttede i august 1991 at nedsætte et lokalråd i Skovlunde med formålet  “at fremme, støtte og hjælpe med udvikling af det sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde”.

Lokalråd logo

Skovlunde Lokalråd arbejder aktivt med stort set alle forhold, som vedrører Skovlunde. Lokalrådet følger således med i, søger at påvirke og kommer selv med forslag til kommunale beslutninger om Skovlunde.

Lokalrådet er Skovlundeborgernes talerør i forhold til kommunalbestyrelsen, og borgernes holdninger opsamles derfor  ved jævnligt at afholde arrangementer, hvor udvalgte emner debatteres flittigt.

Skovlunde Lokalråd vælges hvert 4. år i 1. kvartal året efter kommunevalget. Sidste valg var 30. marts 2022.

Arbejdet i lokalrådet er frivilligt og ulønnet.

  Nytårsbrev fra Skovlunde Lokalråd

  Tidligere har Skovlunde Lokalråd hvert år i januar afholdt en nytårskur, hvor lokale borgere, politikere og andre med interesse for Skovlunde kunne mødes under uformelle former for at høre lidt om hvad, der sker i Skovlunde. I to år har corona spændt ben for dette arrangement. Og i år har vi besluttet ikke at afholde nytårskuren. Vi vil gerne se, om det er muligt at samle borgere med interesse for livet i Skovlunde til andre typer arrangementer. Lokalrådet vil derfor i dette nyhedsbrev fortælle om afholdte aktiviteter fra 2022 og planlagte aktiviteter for 2023.

  ”Læs

  Nyt Lokalråd

  Den 30. marts 2022 blev der valgt nyt Lokalråd. Mange er fortsat og nye er kommet til.

  ”Læs

  Valg til Skovlunde Lokalråd

  Onsdag den 30. marts kl. 19.00 er der valg til Skovlunde Lokalråd i Skovlunde Kulturhus på Bybjergvej 8-10, indgang 2.

  ”Læs

  Nyhedsbrev fra Skovlunde Lokalråd

  Normalt holder Skovlunde Lokalråd en nytårskur, hvor lokale borgere, politikere og andre med interesse for Skovlunde mødes under uformelle former for at høre lidt om hvad, der sker i Skovlunde. Det har Corona gjort umuligt, og derfor dette nyhedsbrev, der fortæller om afholdte aktiviteter fra 2021 og planlagte aktiviteter for 2022.

  ”Læs

  Referat af åbent lokalrådsmøde

  Den 22. september 2021 kl. 19.00 blev der afholdt åbent møde i Skovlunde Kulturhus om de aktuelle emner, som Lokalrådet arbejder med.

  ”Læs

En god by at leve i