Stort fremmøde til borgermøde om Skovlunde Bymidte

Ca. 400 borgere var mødt op på Rosenlundskolen den 9. april for at høre om og kommentere på planerne for Skovlunde Bymidte.

Skovlunde Bymidte står foran en gennemgribende fornyelse. Der har været gennemført en arkitektkonkurrence, og vinderforslaget står nu foran at skulle gennemføres. Det var visionerne herfor og de konkrete planer, der blev præsenteret og drøftet ved mødet.

Ejerne af arealerne skal være med

Borgmester Jesper Würtzen indledte med at fortælle om baggrunden for projektet og de konkrete planer. De fleste af arealerne af bymidten har andre ejere end kommunen, og kommunen kan derfor ikke pålægge nogen noget. Udfordringen er derfor at skabe tilslutning til projektet blandt interessenter og selv gå forrest på de områder, som kommunen har kontrol over.

Kommunen forrest med indsnævring af Ballerup Boulevard

En indsnævring af Ballerup Boulevard er det første konkrete skridt, der skal tages. Formålet er, inspireret af franske boulevarder, at der skabes en vej, der bliver en del af et nyt gademiljø, der naturligt binder de to dele af byen sammen. Kommunen går forrest med sin andel i det samlede projekt, så de øvrige interessenter kan se, at kommunen planerne om bymidten menes seriøst.

Salget af Skovlunde Centret måske nært forestående

Salget af Skovlunde Centret er afgørende for, at planerne om bymidten lader sig gøre, og borgmesteren berettede, at der er stor køberinteresse, og at der er god sandsynlig for, at salget sker inden for kort tid, selvom det ikke kan siges med sikkerhed.

Det forventes, at en ny ejer vil have interesse i at komme i gang med at bygge så hurtigt som muligt, så investeringerne hurtigt tjener sig hjem. Der er også positiv dialog med de øvrige ejere af arealerne i bymidten, så der er stor tillid til, at projektet lykkes.

En indsnævring kan lade sig gøre med ulemper

Kommunen har engageret Via Trafik, som er eksperter i trafikanalyse, til at undersøge konsekvenserne for en indsnævring af Ballerup Boulevard og til at komme med  anbefalinger. Peter Stanley Andersen fra Via Trafik fortalte, at det godt kunne lade sig gøre at indsnævre Boulevarden, men at det i myldretiden selvfølgeligt også ville skabe nogle ulemper med mindre kødannelser, mere på grund af flere lyskurve end på grund af indsnævringen i sig selv.

Hurtig gennem byen eller en sammenhængende bymidte?

Jens Minnet fra Skovlunde Lokalråd  fortalte om, hvordan lokalrådet gennem tiden havde presset på for få bymidten på kommuneplanen, så der kunne ske en fornyelse af bymidten, og om hvordan borgerne gennem workshops havde haft indflydelse på idégrundlaget for arkitektkonkurrencen.

Han anskueliggjorde også at der var fordele og ulemper både ved at gennemføre en indsnævring af boulevarden og ved ikke at gøre det, og at man derfor skal gøre sig klart, om man helst vil have at trafikken kommer hurtigt muligt gennem byen på bekostning af bymidtens sammenhæng, eller om man hellere vil have en sammenhængende bymidte med en lidt langsommere trafik som konsekvens.

Jens Minnet opfordrede til, at man benytter skovlunde.dk til at debattere planerne, så man selv får modnet sine holdninger, og så lokalrådet kan følge debatten og sikre, at borgernes holdninger kommer frem i dialogen med kommunen.

Engageret debat

Flere modstandere af en indsnævring af boulevarden fremførte deres synspunkter om de ulemper, det ville bringe,  og de fik opbakning ved applaus. Så kom tilhængerne af projektet på banen gav deres opbakning til en sammenhængende bymidte til kende, hvilket som respons tilsvarende fik applaus. Efter størrelsen af applaus at dømme, var tilslutningen til projektet større end modstanden.

Næste skridt er en lokalplan

Kommunen tager kommentarerne fra mødet med hjem og forholder sig til dem i udformning af den lokalplan, der skal muliggøre ændringen af boulevarden.

Lokalplan kommer i offentlig høring, inden den vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Dette bliver så sidste mulighed for at komme med kommentarer. gennem fornyelsen. Første etape er en indsnævring af Ballerup Boulevard.

-> Se lokalrådets indlæg ved borgermødet

En tanke om “Stort fremmøde til borgermøde om Skovlunde Bymidte”

  1. Positivt møde hvor flere gav udtryk for at de meget gerne ville beholde gangtunnellen. Det er måske en god ide hvis tunnellen kunne blive integreret i projectet så langsom gående kan føle sig sikker.

Skriv et svar