Resumé af borgermøde om tunnellen

Den 7. september informerede kommunen om planerne om at bevare tunnellen under Ballerup Boulevard.

Kommunens plan har hidtil været at binde den nordlige og sydlige bymidte sammen med et bredt fodgængerfelt over Boulevarden, som foreslået i vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen, og i den forbindelse nedlægge tunnellen.

Det har der været mange protester imod en sådan nedlæggelse af tunellen på Facebook, i læserbreve og ved andre givne lejligheder. Skovlunde Lokalråd har på den baggrund tidligere foreslået kommunen at bevare tunellen og etablere en elevator, så det optager mindst mulig plads fra den ønskede pladsdannelse.

Der er desuden flydt meget vand i åen siden, så projektet er vanskeligt at gennemføre som tænkt, og kommunen har derfor nu planer om at bevare tunellen og indpasse den til de nye forhold. De planer blev fremlagt ved mødet.

Hvis de gældende regler for stejlhed skal overholdes, kræves en rampe på 75 meter, hvilket ikke kan indpasses uden at optage størstedelen af pladsen. Derfor er planen at tilpasse det eksisterende anlæg, så den nuværende stejlhed bevares og suppleres med en elevator til de mest gangbesværede. Samtidigt afkortes tunellen til den nye bredde af Boulevarden og renoveres med tidssvarende indretning og belysning.

Der var borgerforslag om at lægge rampen parallelt med Boulevarden for yderlige at optage så lidt af pladsen som muligt. Det vil kommunen se nærmere på.

Projektet er ikke endelig besluttet endnu, men økonomisk er planen at anvende det allerede godkendte budget til overgangen, og det anses for sandsynligt at finde de resterende midler.

Skriv et svar