Borgere planter træer

Ballerup Kommune har bevilliget penge til træer på det grønne bælte på “Sydbuen” som et projekt, hvor borgerne bidrager frivilligt med arbejde til at plante træerne:
Søndag 3. oktober 2021 kl. 9.30
(P-plads ved indkørsel til spejderhytten, Ejbyvej 109)

Arealet blev oprindeligt i 70-erne udlagt til Sydbuen, som skulle være en videreførelse af Vestbuen fra Ring 4 som omfartsvej syd om Skovlunde til Slotsherrensvej. Vejen blev aldrig realiseret, og arealet ligger stadig åbent, med en grussti for gående og cyklister, men er de fleste steder ellers præget af tilfældig beplantning med selvsåede træer og buske.

Der plantes nu træer dels i mindre grupper dels langs stien. Træerne skal minde om, at området på dele tidligere var frugtplantage. Derfor vælges traditionelle frugttræer suppleret med røn og japansk kirsebær så der bliver noget for både øjet og for den biologiske diversitet.

Beplantningsplanen ser sådan ud:

Kommunens naturvejleder Michael Bach Fallesen sørger for mandskab og udstyr til på forhånd at grave hullerne og han vil vejlede om plantningen, som vi altså selv står udfører.

Der skal plantes i alt 200 træer, hvilket ikke er nok til at plante langs hele stien nu, men forhåbentlig bliver der mulighed for at plante flere træer i de kommende år.

Vi mødes ved den lille P-plads ved Ejbyvej ved indkørslen til spejderhytten, hvor der vil være lidt kaffe og brød. Når vi har overstået plantningen i løbet af et par timer, vil der også være vand eller øl til alle.

Det vil være rart at have en idé om hvor mange, der kommer, så send gerne en mail til Jørgen Pedersen fra Skovlunde Lokalråd på jped1234@gmail.com, hvis du vil hjælpe til.

Tag gerne skovl eller spade med til at fylde jord om træerne.

Skriv et svar