Åbent lokalrådsmøde om Skovlunde

Den 22. september kl. 19.00 holdes åbent møde i Skovlunde Kulturhus om de aktuelle emner, som Lokalrådet arbejder med.

Formålet med mødet er, at borgerne i Skovlunde får indblik i temaerne og deres status, og at Lokalrådet kan høre borgernes holdninger som inspiration til, hvordan Lokalrådet bør arbejde videre med dem.

Det sidste møde var den 10. marts 2020 – dagen før Danmark lukkede ned på grund af COVID-19, så der er rigeligt med ting at fortælle og indsamle meninger om.

Når kommunen laver ændringer for trafikken, afføder det gerne en masse debat med udgangspunkt en manglende indsigt i de overvejelser, der er gjort fra kommunens side. Lokalrådet har derfor inviteret kommunens trafikplanlæggere til at fortælle om de forskellige tiltag og til at svare på spørgsmål herom:

  • Viften (analyse og udbedringer)
  • Indsnævringer/bump (biler, cykler)
  • Skovlunde Byvej/Torvevej – T-krydset
  • Klassificering af veje
  • Vedligeholdelsesarbejder

Øvrige emner, som vil blive behandlet er:

  • Kommende lokalplan for Skovlunde Bymidte syd
  • Tunnel under Ballerup Boulevard
  • Projekt “Borgere planter træer”
  • Valgmøde i forbindelse med kommunevalget
  • Kommende valg til Skovlunde Lokalråd

… og så er der naturligvis plads til spørgsmål og forslag.

Vel mødt – der er adgangsbegrænsning på 150 personer i salen.

Skriv et svar