Det nye Lokalråd er valgt

Den 6. marts var der opstillngsmøde og valg til Skovlunde Lokalråd i Skovlunde Kulturhus. Her valgte 70 fremmødte skovlundeborgere det nye Lokalråd, der skal arbejde for Skovlunde i de næste 4 år.

Åbning ved borgmesteren

Mødet blev åbnet af borgmester Jesper Würtzen,  som udtrykte glæde over det store fremmøde og understregede, at netop Skovlunde er kendetegnet ved borgernes store deltagelse i aktiviteter i byen. Jesper Würtzen berettede om det konstruktive samarbejde, som kommunen har med Skovlunde Lokalråd.

“Vi i Kommunalbestyrelsen sætter utroligt meget pris på samarbejdet med lokalrådet. Vi  oplever lokalrådet som en vigtig medspiller, der altid har fingeren på pulsen i Skovlunde, som kan kvalificere beslutningsgrundlaget for os politikere, og som medvirker til at skabe gode  løsninger”, sagde Jesper Würtzen.

Præsentation af Lokalrådets arbejde

Den siddende formand for Skovlunde Lokalråd, Jens Minnet, fortalte om Lokalrådets arbejde og om hvad, det vil sige at være med i Lokalrådet. Han fremhævede i den forbindelse, at Lokalrådets arbejde var uafhængigt af partipolitik og  fokuseret på sager, der omhandlede Skovlunde og at bo i byen.

Opstilling af kandidater

Herefter blev de interesserede kandidater opstillet og svarede på spørgsmål fra salen. Der blev blandt andet spurgt om parkering ved stationen, Natteravnene, tunellen under Ballerup Boulevard og om udviklingen af bymidten i øvrigt. Der blev også spurgt til, om kandidaterne var parate til at “slæbe telte” ved de store arrangementer i byen.

Kandidaterne svarede med deres holdninger til spørgsmålene og udtrykte opbakning til at deltage i det praktiske arbejde omkring arrangementerne.

Det nye Lokalråd

Sekretariatschef i Politisk sekretariat, Mette Brinch, sikrede at valghandlingen gik rigtigt til,  at stemmerne blev talt op og valgresultatet præsenteret:

Nr. Valgt Bydel Stemmer Position
1 Morten Løgager N 56 Medlem
2 Søren Holtze S 55 Medlem
3 Anne Hansen Ø 47 Medlem
4 Jan Lildrup V 39 Medlem
5 Jens Minnet S 51 Medlem
6 Mikkel Kruse S 42 Medlem
7 Jan Smith S 40 Medlem
8 Jørgen Pedersen S 39 Medlem
9 Kurt Bidstrup S 25 Medlem
10 Dorthe Thomsen S 27 1. suppleant
11 Astrid Busk Sørensen V 15 2. suppleant
12 Birgitte Dahl V 14 3. suppleant

Dorthe Thomsen og Birgitte Dahl valgte at opstille som suppleanter, og der derfor valgt som sådan.

Morten Løgager fik flest stemmer. “Vi takker de 70 fremmødte for opbakningen, og vi er alle begejstrede for muligheden for i de næste 4 år at være bannerførere for slogan’et – Skovlunde, en god by at leve i”, siger Morten.

Det nye Lokalråd har konstituerende møde den 11. april, hvor formanden udpeges og opgaverne i øvrigt fordeles.

 

Skriv et svar