Stort fremmøde ved åbent møde om Skovlunde

Omkring 135 interesserede skovlundeborgere fandt vej til det åbne møde om Skovlunde i Skovlunde Kulturhus.

Lokalrådets arbejde frem til nu

På mødet gav formanden for Skovlunde Lokalråd nogle eksempler på de ting, som Lokalrådet har arbejdet med gennem årene, herunder har udviklingen af Skovlunde Bymidte været et hovedtema igennem 15 år. Resultatet kan nu ses i form af fokus i kommuneplanen, vinderforslaget  fra arkitektkonkurrencen og kommunens stærke vilje og indsats til at realisere forslaget.

Borgmesteren giver status

Borgmester Jesper Würtzen gav en virtuel helikoptertur over byen og fortalte om de mange ting, der er i gang eller på vej til at komme i gang i Skovlunde. Det var en imponerende liste af ting, der tog en time at gennemgå, og som er for lang til at gentage her. Der blev afsluttet med at gennemgå projektet og visionerne for bymidten.

Debat

Herefter var der åbent for spørgsmål og debat.

Trafiksituationen som følge af en indsnævring af Ballerup Boulevard var et tema, der blev debatteret:

  • Det blev foreslået at indsnævring af boulevarden i første omgang bliver forsøgt med opsætning af betonklodser, så effekten kan afprøves, inden projektet bliver realiseret.
  • Det blev hævdet, at den megen trafik, der i dag kører gennem Bybuen, vil medføre øget uhensigtsmæssigt mere transporttid ad den ombyggede  boulevard, hvis Bybuen bliver helt eller delvist lukket.

Der blev også stillet spørgsmålstegn ved den økonomiske bæredygtighed ved et salg og ombygning af Skovlunde Centret.

Trafiklysene ad Torvevej blev drøftet, da der i dag opstår en del kø i myldretiden. Herunder blev det foreslået at nedlægge lyskurven ved Agnetevej, da der kun sjældent kommer trafik herfra.

Bustrafikken blev også drøftet:

  • Kører ikke tilstrækkelig i ydertimerne
  • Passer ikke sammen med anden offentlig transport
  • Dårlig forbindelse mod Herlev og Ring 3 (Sygehus m.v.)

Der var ønske om, at legepladsen i byparken blev genetableret. Dette var også et ønske, der blev fremsat og ikke vandt ved Borgermillionen, men hvor der nu tilsyneladende er fundet penge, så der kan ske noget.

Også andre ting blev drøftet. Se referatet her.

Lokalrådet tager de debatterede temaer med i det videre arbejde.

 

 

Skriv et svar