Velkommen til Skovlunde

Skovlunde er en god by at bo og leve i;

“Byen lever, og borgerne lever med den. Skovlunde skal have en levende bymidte, rekreative områder og spændende aktiviteter”


Skovlunde Lokalråd arbejder under corona

Selvom samfundet i større eller mindre omfang har været lukket ned igennem næsten hele 2020 og nu også ind i foråret 2021, så fortsætter Lokalrådets arbejde uanfægtet, dog uden fysiske møder, men som resten af befolkningen via Teams/Skype osv.

”Læs_mere”

Dispensation for Bybuen?

I forlængelse af virtuelt borgermøde den 17. december skal kommunens Teknik og Miljø Udvalg den 4. januar behandle dispensationsansøgning for byggehøjden langs Bybuen. Skovlunde Lokalråd har gjort indsigelse til ansøgningen.

”Læs_mere”

Suk, også nytårskuren

Også årets nytårskur må lade livet af hensyn til COVID-19. Vi må vente med at ses til næste år.

”Læs_mere”

Julen er ikke aflyst, men....

Desværre kan Julemanden traditionen tro ikke komme til Skovlunde med S-toget år grundet COVID-19 situationen. Vi vender stærkt tilbage næste år, og ønsker i mellemtiden jer alle store som små en glædelig jul.

”Læs_mere”

Hvad skal der ske med tunnelen?

Nedlæggelse af tunnelen under Ballerup Boulevard i den kommende bymidte har længe været debatteret.

”Læs_mere”

Spørgsmål og svar ved borgermødet

Ved borgermødet om bymidten den 03.09.2020 blev der rejst spørgmål fra salen, som blev besvaret af Panelet.

”Læs_mere”

Nu skal der bygges i Skovlunde Bymidte

Skovlundeborgerne har længe ventet på at se fremskridt i bygningen af den nye Skovlunde Bymidte. På borgermøde den 3. september 2020 på Kasperskolen løftede Bygherrerne sløret for status og planer.

”Læs_mere”

Indsigelse mod projektskitse til nyt byggeri på "Irma p-pladsen"

Ved møde i Kommunens Teknik og Miljøudvalg den 11.08.2020 skulle udvalget tage stilling til en projektskitse for "Irma p-pladsen". Dette krævede på nogle punkter dispensation fra Lokalplanen, hvilket Skovlunde Lokalråd var uenig i og gjorde indsigelse mod.

”Læs_mere”

En god by at leve i