Indsigelse mod projektskitse til nyt byggeri på “Irma p-pladsen”

Ved møde i Kommunens Teknik og Miljøudvalg den 11.08.2020 skulle udvalget tage stilling til en projektskitse for “Irma p-pladsen”. Dette krævede på nogle punkter dispensation fra Lokalplanen, hvilket Skovlunde Lokalråd var uenig i og gjorde indsigelse mod.

Projektskitsen indeholdt mange gode idéer men Lokalrådet mente, at de ønskede dispensationer afveg fra idéerne i Lokalplan på 2 væsentlige områder:

  • Flytning af det sydligste byggeri langs Bystrædet, så Bystrædet på det sted bliver 2,5 meter smallere
  • Bygning af lejlighedsbyggelse i stedet for rækkehuse ud mod krydset Bybjergvej/Torvevej/Ballerup Boulevard.

Lokalrådet mener, at Bystrædet med den tidligere dispensation er rigeligt indsnævret i forhold til byggehøjden, og at en yderligere indsnævring vil ændre præmissen for den tidligere dispensation ændres væsentligt.

Lokalrådet mener desuden, at lejlighedsbyggeri i stedet for rækkehuse vil være i strid med to af de bærende idéer i lokalplanen

  • “Bagsider til forsider”: , Byggeriet vil bære præg af at vende ryggen til krydset frem for at fremstå som invitation til at bevæge sig ind i bymidten.
  • “Fjerne barriere mellen Nord og Syd”: Det påtænkte byggeri vil fremstå som en mur mod Bymidte Nord i stedet for at skabe sammenhæng til Bymidte Syd og indgangspartiet til Byparken.

Lokalrådet sendte derfor en indsigelse til udvalgets medlemmer, så tankerne kunne komme i betragtning ved udvalgets møde.

Resultatet blev, at udvalget indstillede til borgermøde.

? Lokalrådets indsigelse
? Referat af udvalgsmødet

Skriv et svar