Lokalplan for Skovlunde Posthus i høring

Det tidligere posthus i Skovlunde planlægges revet ned, så der kan bygges et nyt sundhedshus og boliger. Lokalplanen er i høring frem til den 26. april, og der afholdes borgermøde den 20. april.

Central placering i Skovlunde Bymidte

Det gamle posthus spiller en central i rolle, hvordan Skovlunde Torv (stationspladsen) vil komme til at fremstå og fungere som en del af den kommende fornyelse af bymidte. Det er derfor vigtigt at tænke sig godt om ved udformningen og anvendelsen af det nye byggeri.

Skovlunde Lokalråd mener overordnet:

  • Visuelt skal bygningen klæde torvet og være med til at understøtte oplevelsen af en helhed fra kirken hen over Skovlunde Torv og til det kommende strøg i bymidten.
  • Anvendelsesmæssigt skal bygningen være med til at give liv til torvet (og altså ikke kun boliger).
  • Trafikmæssigt skal parkeringsbehov og vareindgang så vidt muligt dækkes som en del af det nye byggeri.

Borgermøde

Der er borgermøde i Atriet på Ballerup Rådhus onsdag den 20. april kl. 19.00, hvor Kommunen vil fremlægge lokalplansforslaget. Læs forslaget og mød op til mødet, så du kan spørge ind til planerne og give din mening til kende.

Læs mere om:

Skriv et svar