Resumé af Lokalrådsmøde

Ved Lokalrådets arbejdsmøde den 6. marts 2019 blev der samlet op på igangværende emner

Ansøgning om tilskud til “Haren i Ådalen”

Kurt Bidstrup fremlagde et projekt “Haren i Ådalen” som forslag til Borgermillionen 2018. “Haren i Ådalen” er en klatreskulptur, som skal ligge ved madpakkehuset i Harrestrup Ådal.

Projektet blev ikke valgt, men Kurt har arbejdet videre med at finde finansiering ad anden vej. Lokalrådet er blevet bedt om støtte og besluttede at bevillige 5.000 kr.

Projekt påbegyndes hurtigst muligt og forventes færdig om 2-3 måneder.

Debatmøder for borgerne i Skovlunde

Lokalrådet afholdt i november 2018 seminar for visionerne for Lokalrådets arbejde i den kommende periode. Det blev her besluttet at skabe en mere tæt dialog med skovlundeborgerne, så borgerne får mere direkte indflydelse på de temaer, som Lokalrådet samarbejder med kommunen om.

Det blev besluttet at genoptage borgermøder 2 gange årligt, hvor aktuelle temaer vil blive taget op og debatteret. Møderne annonceres på hjemmesiden, på Facebook og i Ballerupbladet.

Kommunens “Vision 2029”

Kommunen har vedtaget en vision for, hvordan kommunen tager sig ud i 2029.

Lokalrådet vil se nærmere på, hvad visionerne skal betyde for Skovlunde og indarbejde det i Lokalrådets arbejde.

Udvalg for Fysisk Miljø

Emner der aktuelt drøftes i Fysisk er:

  • Byparken – stort og småt; herunder hvordan man møder byparken fra det nye indgangsparti samt planerne om aktivitets-områder i forbindelse med Multihuset (Kasperskolen m.v.).
  • Ejbyvej/Bybjergvej – hvordan indrettes de, så de bedst muligt er i stand til at håndtere trafikken i forhold til Rosenlundskolen, Multihuset, Skovlunde Bymidte samt “Viften” ( hvis der ændres på lukningen af veje).

Kommunen har iværksat en trafiktælling til at kortlægge trafikmønstrene i “Viften”. Lokalrådet har bedt kommunen om også at inddrage Gl. Skovlunde i trafiktællingen, da Gl. Skovlunde også er berørt af de lukkede veje og derfor vil blive berørt en ændring heraf.

Der er mange rygter om, hvad der sker i bymidten. Lokalrådet har uden held været forsøgt at få kontakt med ejeren for at få konkret status på de igangværende projekter og planer for de kommende.

Udvalg for Kulturelt og Socialt Miljø

Der arbejdes aktuelt på planlægningen af Sankt Hans Aften.

Desuden arbejdes der på en række aktiviteter under temaet “Lær dine naboer at kende” og “Lær din by at kende”. Formålet er at styrke sammenhængskraften i Skovlunde – både i forhold til byen og hinanden.

PR-udvalget

Hjemmeside er opdateret, så den anvender sikker forbindelse (HTTPS) og er i overensstemmelse med reglerne om persondata (GDPR).

Næste møde

Næste arbejdsmøde i Lokalrådet er 3. april 2019.

Skriv et svar