Resumé af lokalrådsmøde

Ved Lokalrådets arbejdsmøde den 3. maj 2019 blev der samlet op på igangværende emner

Emner vedrørende Skovlunde på kommunalbestyrelsesmødet

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. april blev det vedtaget at sende forslag til ændring af kommuneplanen til høring, hvorved boligselskabet AAB 45 får mulighed for at etablere ny bebyggelse langs Malmparken, dér hvor der hidtil har ligget børneinstitutioner. Ændringen består i at øge bebyggelsesprocenten fra 50 til 60 %. Lokalrådet behandler det, når det kommer i høring.

Klimaindsamling

I forbindelse med Tv2’s klimaindsamling den 30. maj stiller kommunen arealer over grundvandsmagasiner i Harrestrup Ådal til rådighed for skovbeplantning. I Skovlunde drejer det sig om en del af området vest for Harrestrup By langs støjvolden mod motorvejskrydset. I dag er der bar mark på området. Lokalrådet forholder sig positivt til dette.

Åbent møde for borgerne i Skovlunde

Lokalrådet afholder jævnligt åbne møder for at sikre, at Lokalrådet arbejder med de temaer, som skovlundeborgerne ønsker. Næste møde er 22. maj kl. 19. På mødet fokuseres der på det fysiske miljø, hvor især udviklingen omkring Skovlunde Bymidte videre fra det allerede igangværende byggeri ønskes debatteret.

Halvårsmøde med kommunen

Lokalrådet har halvårsmøder med kommunen, hvor emner relevant for Skovlunde drøftes. Næste møde er den 16. maj. På lokalrådsmødet blev følgende temaer udvalgt:

  • Planer for videreudviklingen af bymidten
  • Forhold for svage trafikanter i bymidten
  • Vedligeholdelsesopgaver i Skovlunde Bypark

Sankt Hans Aften

Sankt Hans Aften holdes som sædvanligt i Skovlunde Bypark. Planlægningen blev gennemgået.

“Spis sammen” arrangemet

Lokalrådet støttede Kulturhusets “Spis sammen” arrangement. Det blev besluttet at fortsætte denne støtte til arrangementer 2 gange årligt.

Næste arbejdsmøde

Næste arbejdsmøde i Lokalrådet er 4. juni

Skriv et svar