Valg til Styregruppen for Skovlunde Kulturhus

Torsdag den 8. oktober kl. 19 holdes der valg til Styregruppen for Skovlunde Kulturhus.

Valget vil foregå under ledelse af kommunens kulturudvalgsformand Tom Nielsen og Husets leder Susanne Barfod.

Det har givet gode erfaringer med at have en valgt Styregruppe, hvis medlemmer repræsenterer de interesser, der er i bydelen og derfor indbydes der igen til valg til Kulturhusets Styregruppe. Dens funktion bliver at være vejledende i forhold til husets arrangementer og være med til at sikre, at Huset stadigt bliver et åbent og alsidigt forum for alle borgere.

Ved valget skal der vælges 7 medlemmer samt 7 suppleanter, kravet er bopæl i 2740 Skovlunde, derfor medbring id. Der vil blive mange spændende opgaver for alle 14 ved enten selv at give ideer til arrangementer eller deltage i samarbejde med personalet og ikke mindst sørge for at lave PR udadtil som  gode positive repræsentanter for Huset.

Har du ideerne, lysten og tiden, så mød op den dag eller kender du nogle, du synes ville være oplagte emner og meget gerne unge, så tag dem med til en hyggelig valgaften.

Skriv et svar