En park i forandring

indgangspartiet_page_28

Det indledende rydningsarbejde, til hvad der ender med at blive tre væsentlige forandringer af Skovlunde Bypark, er netop gået i gang.

Først og fremmest skal parken have en helt anden indgang, idet at der bliver åbnet i det hjørne af parken, der vender ud mod krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej. Det har længe været et ønske blandt Skovlundes borgere at parken fik en større synlighed udefra, og det er på den baggrund at kommunens landskabsafdeling har startet projektet. Indgangen markeres af en lille oval plads, hvor man kan tage ophold, og hvorfra man kigger direkte ind mod Scenetårnet og volden. (se ovenstående skitse) Pladsen bliver oplyst om natten og her starter også det ene element i det nye permanente kunstværk, som også er på vej.

Et tæppe og en løber rulles ud

I foråret starter nemlig anlæggelsen af et nyt stort kunstværk til Skovlunde Bypark. Det sker efter at Statens Kunstfond sidste år bevilgede støtte til et permanent udsmykningsprojekt i Byparken som led i Ballerup Kommunes planer om at udvikle Skovlunde Bymidte.

Værket Dag og Nat er skabt af kunstneren Anja Franke og består af to skulpturelle elementer bygget i fliser, der indlejrer sig i landskabet som henholdsvis et tæppe og en løber. Tæppet, der anlægges ved søen midt i Byparken, skal skabe en platform til ophold og aktivitet om dagen og et drømmende poetisk rum om natten. Løberen starter helt ude på den før omtalte nye plads ved Ballerup Boulevard, og danner en snorlige sti ind i ind parkens indre. Hvor den stopper ses to bænkeelementer på toppen af volden, hvorfra man igen kan se ned på Tæppet ved søen. Både Tæppet og Løberen oplyses om natten af indbyggede fiberlys, der vil blive suppleret med yderlig belysning i parken. ¾ af omkostningerne til kunstværket finansieres af Statens Kunstfond, resten betales af Ballerup Kommune. Statens Kunstfond pegede på Anja Franke som egnet til opgaven, og har sammen med repræsentanter fra kommunen og Skovlunde Lokalråd godkendt hendes skitseforslag. Anja Frankes kunstværk Dag & Nat forventes færdigt i løbet af sommeren  2014.

De unges egen plads

De sidste to år har mange unge fra Rosenlundsskolens 8.-9. klasser deltaget i flere workshops, hvor de i samarbejde med konsulentfirmaet ’12BYER’, samt Ballerup Kommune, har arbejdet med en revitalisering af Skovlunde Bypark, samt indgangsarealet ud mod Bybjergvej og Ballerup Boulevard. De unge havde en meget konstruktiv tilgang til opgaven, og var dygtige til at udpege problemstillinger og komme med nye tiltag. Nogle af de største fokusområder de unge påpegede, var behovet for øget tryghed samt bedre opholds- og aktivitetsmuligheder i parken. Idéer var der mange af bl.a. – En ny indgangsportal, Sociale bænke/opholdssteder, Beachvolley, Street-soccer bane, graffitivæg, løberuter, Parkour, Pavillon, café, belysning, stier og udtynding af beplantningen.Det videre arbejde i processen er at virkeliggøre nogle af de unges projektforslag her i 2014 i tæt samspil med det igangværende Kunstprojekt i Skovlunde Bypark.

3 tanker om “En park i forandring”

 1. Jeg gik en solrig dag ind gennem ” hovedindgangen ” til Byparken og bemærkede det flotte tæppe som er blevet lagt med indbygget lys som naturligvis kommer til sin ret om aftenen.
  Jeg mødte en del glade mennesker, nogle uden stok og andre med stok eller rollator.
  Ved afslutningen af tæppet stoppede folk op og jeg kunne se de tænkte, hvad nu.
  Tæppet går det sidste stykke opad mod himlen i stedet for nedad til festpladsen.
  Jeg vil derfor opfordre til, at arbejdstegningen vendes, så man kan gå ned til festplades, på lidt flere sten i stedet for grus og her hygge sig på de bænke og borde som mangler.
  Bænke og borde kunne evt. være i granit eller beton så de ikke så let bliver ødelagt.

 2. Tak til Ulla. Lokalrådet tager det med som input til det videre arbejde.

  Stien var i første omgang for kort og dermed “kun til pynt”, som du siger, men netop nu er den blevet forlænget, som det oprindeligt var planlagt. Jeg synes dog, at afslutningen er lidt for stejl.

  Tæppet har Lokalrådet allerede oppe, da det ikke er blevet som oprindeligt tænkt ned mod søen. Jeg ved dog ikke, hvad der er at gøre.

  Lokalrådet havde ønsket legepladsen renoveret med “Borgermillionen”, men der blev valgt et andet forslag. Jeg hører, at der kommer en ny Borgermillion. Der kan legepladsen jo foreslås igen.

 3. De unges forslag ser gode ud, og der er også sket noget omkring indgangen. Dog synes jeg, at det virker noget flimrende i lys. Der hvor man “pejler ind” er omkring Byggerens belysning fra vinduerne og gadelamperne langs bygningen her. Dette er et hyggeligt miljø om aftenen. Den nye sti er vel nærmest til pynt. Man bliver blændet, når man går på den. Det virker ikke som om, at der er nogen idé i at den er der, men den generer som sådan heller ikke.
  De unge har ønsket bedre belysning i parken. Og dette er også tiltrængt. Når man går ad den gamle vej forbi Byggeren og drejer til højre, er denne sti og stien på “dæmningen” til højre for søen uden belysning. Det ville have været rart, hvis der var blevet anvendt midler på at få disse stier, som bruges, belyst. Den lille jordsti er i øvrigt ofte noget pløret ved regnvejr. Den kan godt trænge til et lag grus. Den nye legeplads har måske – og måske ikke – et præg af parkour. Der er ikke ret mange, der bruger den. Til gengæld er den legeplads, som vi – og andre – jævnligt har brugt, der ligger i hjørnet med udsigt til søen, i så miserabel en stand, at man faktisk ikke kan bruge den mere. Tror ikke sandet er skiftet ud de sidste mange år. Gyngen er væk, og den er bare ikke lækker. Der er bekostet rimeligt mange penge på motionsredskaberne. De er i en virkelig fin kvalitet – men ….. ingen bruger dem. Det ville være fjollet at fjerne dem igen, men rart, hvis man så, at de bliver brugt. Kan en løbebane afhjælpe dette problem? Og kan en løbebane etableres uden at skæmme parken?
  På bagsiden af den gamle hal er der opsat en skateboardbane. Den bliver brugt af eleverne i frikvartererne. Måske mest til at sidde og snakke på. Det er også fint. Nogle af eleverne siger, at de tager ud til den store skateboardbane efter skoletid. Hvis nogle af de unges ønsker skal sættes i værk, synes jeg, at det område, hvor denne bane er, ville være fint til en udbygning. Bagsiden af hallen kunne godt bruges – evt. en opbygget mur op ad – som klatrevæg og til at lave graffiti på. Der skulle måske også nogle vægge rundt om pladsen her og der for at skabe et mere intimt rum. Og nogle flere installationer til at skate på.
  Til slut – Efter min mening er det en fejl, at “Tæppet” er anlagt ved søen. Det bør fjernes igen. Nogle gange kommer man bare til at lave noget, som ikke bliver, som man havde tænkt. Og det kræver også et vist mod at indrømme det.
  Men selvfølgelig – det kan være, at flertallet i Skovlunde synes, at det er flot og relevant at have liggende der. Og det må man jo bøje sig for i så fald. Men savner at høre det fra nogen.

Skriv et svar