Nyt lokalråd i Skovlunde

P4022087a
Det nye Skovlunde Lokalråd

Skovlunde Lokalråd har konstitueret sig efter valget.

Den 25. marts blev der afholdt valg til Skovlunde Lokalråd. Godt 100 stemmeberettigede skovlundeborgere var mødt frem og stemte på de opstillede kandidater. Til lokalrådet blev valgt Kristian Knudsen, Alex Nielsen, Jens Minnet, Lillian Olsen, Christoffer Minnet, Jan Smith, Per Larsen, Jan Lildrup og Torben James Jensen. Som suppleanter blev valgt Kurt Bidstrup, Astrid Busk Sørensen og Elsebeth Brøns. Lokalrådet skal repræsentere borgerne bredt, og med en aldersspredning fra 18 til 80 år er den vinkel i hvert fald på plads som en længe tiltrængt foryngelse. Den 2. april blev der holdt konstituerende møde, hvor Jens Minnet fortsætter som formand med den nu indvalgte Jan Lildrup som næstformand, så arbejdet fra det tidligere råd kan fortsætte og ny opgaver kan sættes i gang. Umiddelbart er det planlægningen af årets Skt. Hans aften og byfesten den 16. august, der står højt på dagsordenen sammen med udviklingen af bymidten. Her afgøres snart den igangværende arkitektkonkurrence, som skal løfter sløret for de idéer, der skal præge bybilledet fremover.

Skriv et svar