Høringssvar til lokalplan for Lystoftegård

Der er fremsat lokalplansforslag for et nyt ældrebofællesskab ved Lystoftegård, og Skovlunde Lokalråd har fremsendt sit høringssvar.

Lokalrådet har særlig fokus på, hvordan byggeriet kommer til at fremstå i forhold til gadekæret, landsbyen i øvrigt samt stiføringen fra Lystoften til Kærkrogen.

Desuden er der fokus på parkeringsforholdene, så Gl. Skovlundevej ikke bliver til en parkeringsplads.

Der er svar frist frem indtil 7. februar, og man kan indgive sit høringssvar på kommunens hjemmeside.

-> Læs hele høringssvaret
-> Læs lokalplanforslaget og indgiv høringssvar

Skriv et svar