Hvad skal der ske med Skovlunde?

Den 22. maj kl. 19-21 holder Skovlunde Lokalråd åbent møde i Skovlunde Kulturhus. Her vil lokalrådet gøre status over sit arbejde og føle pulsen på, hvordan skovlundeborgerne ser vejen videre frem.

Skovlunde Bymidte er ved at blive fornyet, men hvor langt er vi kommet, hvad er planlagt og hvad skal planlægges? Det er spørgsmål, der ligger mange skovlundeborgere meget på sinde, når man læser den løbende debat i læserbreve og på sociale medier.

Borgernes meninger er vigtige

Skovlunde Lokalråd arbejder for, at Skovlunde udvikler sig fysisk, kulturelt og socialt, hvilket forudsætter at lokalrådet kender borgernes ønsker og holdninger.

Essensen ved mødet er derfor , at borgerne kommer til orde, så lokalrådet har en god fornemmelse af, hvad man tænker i Skovlunde om Skovlunde, og dermed har et godt grundlag at arbejde videre med.

Skovlunde er også andet end bymidten

Der rives ned og bygges, så udviklingen af Skovlunde Bymidte er meget synlig for tiden, og dette vil derfor også være et hovedtema ved mødet.

Men også andre temaer er vigtige for en velfungerende by; hvad skal der eksempelvis ske i Byparken? hvordan skal trafikken foregå i bydelene? hvad med trafiksikkerhed og de bløde trafikanter? hvordan får vi bedre samhørighed på tværs af bydelene? Disse og andre relevante spørgsmål kan også drøftes, så langt tiden rækker til det.

Begrænset plads

Mødet er i Skovlunde Kulturhus indgang 2, og der er plads til maksimalt 150 personer efter først til mølle.

Skriv et svar