Nyhedsbrev fra Skovlunde Lokalråd

Normalt holder Skovlunde Lokalråd en nytårskur, hvor lokale borgere, politikere og andre med interesse for Skovlunde mødes under uformelle former for at høre lidt om hvad, der sker i Skovlunde. Det har Corona gjort umuligt, og derfor dette nyhedsbrev, der fortæller om afholdte aktiviteter fra 2021 og planlagte aktiviteter for 2022.

Skovlunde Lokalråds formål er at fremme støtte og hjælpe med udvikling af det sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde. Det skal ske i et samarbejde med borgerne og med Kommunalbestyrelse og forvaltninger samt lokale interessenter.

I næsten 2 år har mange aktiviteter med fysisk kontakt været umuliggjort, men mødeaktiviteten har alligevel været høj via Teams eller andre on-line tjenester.

Ballerup Kommune

Vi har i 2021 haft faste kvartalsmøder med repræsentanter for kommunen. Og derudover har der været adskillige ad-hoc møder om aktuelle emner. Med kommunen har vi bl.a. drøftet:

  • Dispensationssager vedr. Skovlunde Bymidte
  • Planer for udvikling af Skovlunde Syd
  • Bevarelse/nedlæggelse af tunnelen under Ballerup Boulevard
  • Trafikforhold – sikkerhed, hastighed og fremkommelighed
  • Diverse vedligeholdelsesopgaver i Byparken
  • Mulig fjernvarmeforsyning i Skovlunde

Møderne fortsætter i 2022.

Åbent lokalrådsmøde.

P.g.a. af Coronaen er kun afholdt et åbent lokalrådsmøde i 2021 og dette møde var med begrænset antal deltagere. Det væsentligste emne var lokale trafikforhold, hvor 2 repræsentanter fra kommunens tekniske forvaltning deltog. Herudover var der en opsamling på øvrige alment interessante emner.

Referat fra mødet kan ses på www.Skovlunde.dk

Vi planlægger at holde 2 åbne møder i 2022.

Valgmøde, kommunalbestyrelsen

Onsdag den 27. oktober kl. 19.00 blev der i samarbejde med Herlev Bladet afholdt valgmøde i Skovlunde Kulturhus, hvor der særligt blev stillet skarpt på forhold om Skovlunde for den kommende valgperiode. Alle partier mødte frem med repræsentanter og med mange lokale borgere var der en god og livlig debat.

Sankt Hans

To år i træk har Coronaen nu forhindret afholdelse af det traditionelle Sankt Hans arrangement i Byparken. I 2022 håber vi, arrangementet kan gennemføres – planlægningen er så småt startet. Så vi sætter alle et kryds i kalenderen 23. juni 2022.

Borgere planter træer

I 2020 søgte Lokalrådet Kommunen om penge til træplantning langs stien ved Sydbuen. Sydbuen i Skovlunde er vejen, som aldrig kom. Ballerup Kommune bevilligede i slutningen af 2020 penge til træer på det grønne bælte. Betingelsen var, at projektet skulle gennemføres således, at lokale borgere frivilligt bidrog med arbejde til at plante træerne. Den 3. oktober var ca. 50 lokale således mødt frem for at plante 100 træer – æbler, blommer, kirsebær, røn og japansk kirsebær. Det bliver dejligt til foråret at se de nyudsprungne træer i fuldt flor.

Skovlunde Byfest

I 2020 kunne Byfesten ikke gennemføres, men i 2021 var det igen blevet muligt at afholde Skovlunde Byfest på parkeringspladsen ved Skovlunde Center Syd og Skovlunde Kulturhus. Det foregik 4. september i flot vejr og med masser af glade Skovlunde borgere, som var glade for igen at kunne mødes under hyggelige former.

Julemanden kommer til Skovlunde

Traditionen tro kom julemanden også til Skovlunde i 2021. Det skete den 26. november i Skovlunde Kulturhus. Traditionen er, at julemanden kommer med S-toget og går gennem bymidten, men det er den nye bymidte ikke helt klar til. Derfor blev arrangementet ændret lidt, så der startes i Kulturhuset. Her var der julemusik, inden turen gik rundt til plejecentret Rosenhaven, børnehaven Ellekilde, Klub Skovlunde (“Byggeren Ellekilde”) og tilbage gennem Center Syd til Kulturhuset.

Julemanden har allerede spurgt, om han skal forvente at besøge Skovlundes søde børn i november 2022.

Valg til Lokalrådet

Hvert 4. år i kvartalet efter valget til Kommunalbestyrelsen skal der være valg til Lokalrådet. Således også i år. Valget afholdes den 30. marts.

Stemmeberettigede er personer over 18 år bosiddende i Skovlunde. Sidst valgtes 9 medlemmer og 3 suppleanter til bestyrelsen. Siden er 2 medlemmer udtrådt af bestyrelsen og 1 suppleant er afgået ved døden. En af suppleanterne er indtrådt i bestyrelsen, som således består af 8 medlemmer.

Den siddende bestyrelse ser gerne, at der kommer nyt og gerne yngre blod til. Derfor opfordrer vi alle, som har interesse for og lyst til at arbejde for Skovlunde at møde frem til valget og stille op.

Skriv et svar