Valg til Skovlunde Lokalråd

Onsdag den 30. marts kl. 19.00 er der valg til Skovlunde Lokalråd i Skovlunde Kulturhus på Bybjergvej 8-10, indgang 2.

Skovlunde Lokalråd arbejder for at fremme og støtte det sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde. Lokalrådet vælges blandt Skovlundes beboere og af Skovlundes beboere.

Valget gennemføres som et informations-, opstillings- og afstemningsmøde:

  • Der orienteres om Lokalrådets virke
  • Kandidaterne opstiller sig selv
  • Kandidaterne præsenterer sig selv
  • Lokalrådet vælges herefter af de fremmødte

Husk at medbringe sundhedskort til at dokumentere din bopæl. Der er begrænset plads i Kulturhuset, så det er muligt, at de sidste må afvises, hvis der kommer rigtigt mange (er typisk ikke et problem).

Hvem kan stille op og stemme?

Alle over 18 år med bopæl i Skovlunde kan stemme og er valgbare. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde, men kandidater kan lade sig opstille ved skriftlig fuldmagt, hvis de er forhindret i at møde frem.

Der vælges 9 medlemmer til lokalrådet og fra 2 til 6 suppleanter. Alle dele af Skovlunde ønskes repræsenteret i Skovlunde:

  • Nord for S-banelinien
  • Syd for Ballerup Boulevard
  • Vest for Torvevej mellem S-banen og Ballerup Boulevard
  • Øst for Torvevej mellem S-banen og Ballerup Boulevard

Hvis der er opstillet kandidater fra disse områder, indgår den person fra hvert bopælsområde med flest stemmer i Skovlunde Lokalråd. De øvrige medlemmer indtræder efter hvem, der har fået flest  stemmer, uanset bopælsområde.

Se vedtægterne.

Hvorfor stille op og stemme?

Skovlunde er en by i udvikling, og denne udvikling vil vi som borgere i Skovlunde gerne vil have indflydelse på. Det gælder både de fysiske rammer i byen, og det liv der skabes indenfor disse rammer.

Som medlem af Skovlunde Lokalråd deltager du i samarbejdet med kommunen om udviklingen af de lokalplaner, der bestemmer de fysiske rammer for byen og om de beslutninger, der herefter tages indenfor disse rammer. Lokalrådet samarbejder også med de lokale interessenter, eksempelvis ejerne af Skovlunde Bymidte og med lokale foreninger om det kulturelle liv i byen.

Ved at møde op og stemme opnår du at pege på de kandidater, som du mener bedst varetager Skovlundes interesser.

Skriv et svar