Skovlunde Lokalråd arbejder under corona

Selvom samfundet i større eller mindre omfang har været lukket ned igennem næsten hele 2020 og nu også ind i foråret 2021, så fortsætter Lokalrådets arbejde uanfægtet, dog uden fysiske møder, men som resten af befolkningen via Teams/Skype osv.

Bymidten

Lokalrådets arbejde i 2020 har naturligvis primært drejet sig om det forestående byggeri i bymidten. I den forbindelse har Lokalrådet været meget opmærksom på de dispensationsansøgninger, der har været forelagt Teknik og Miljøudvalget. Det har været en større opgave at være holdt opdateret om de dispensationer samt at udarbejde svar mv, men især arbejdet om bevarelse af tunnelen har været en opgave, der har krævet en del mødeaktivitet. Pt. kender vi ikke den endelige dom over tunnelen.

Fester mv.

Da coronaen lukkede landet ned i foråret 2020, var planlægningen af Skt. Hans arrangementet i byparken, Byfesten ved Center Syd samt Julemandens ankomst i november i fuld gang.

Især Skt. Hans, men også Byfesten var nærmeste færdigplanlagt, så efter nogle få møder, hvor mulighederne for at afholde arrangementerne blev belyst, blev der taget beslutning om at aflyse. Herefter var der en del arbejde med af få aflyst, ændret og ombooket alt fra medarrangører, deltagere, telte og en masse andre ændringer. Det betyder dog, at vi til arrangementerne her i 2021 har et næsten færdigt og klart program. Om det så bliver muligt at afholde disse arrangementer i år, vil tiden jo vise.

Der var i 2020 også planlagt afholdelse af byvandringer med forskellige temaer. De blev også aflyst, men vi håber, de kan gennemføres, så snart det bliver muligt at mødes igen.

”Borger planter træer”

Af synlige tiltag, som lokalrådet er kommet igennem med, er ”borger planter træer”, som blev bevilget af kommunalbestyrelsen allerede i 2020. Ideen er, at der bliver plantet træer på et område af det udlagte Sydbuen areal. Træerne bliver en fin blanding af træer, der ikke bliver for høje og giver biodiversiteten gode muligheder samtidig med, at der er mulighed for at plukke dejlige frugter om efteråret. De indkøbte træer, som er sat i ”børnehave”, er følgende: japansk kirsebær-, blomme-, rigtig kirsebær-, røn- og æbletræer.

Bevillingen til ”borger planter træer” blev givet i 2020, men pga. corona er arbejdet udsat til efteråret 2021. Der kommer mere information om selve udplantningen, men vi håber, der er interesse for at deltage i arrangementet, når muligheden byder sig.

Lokalplan for Skovlunde Center Syd

Umiddelbart inden nedlukningen afholdt lokalrådet et åbent lokalrådsmøde, hvor emnet blandt andet var ”hvad skal der ske med Center Syd”.

Mødedeltagerne kom med en masse ønsker og drømme, der er noteret, og som nu vil blive brugt fremadrettet i det kommende lokalplansarbejde, der så småt er ved at komme i gang.

Lokalrådet bliver inddraget i dette arbejde, så snart der foreligger et konkret udkast fra kommunen.

Åbne lokalrådsmøder

I sagens natur har det heller ikke været muligt at afholde de åbne lokalrådsmøder. Det betyder, at vi gerne ønsker jeres input til arbejdsområder, som I ønsker, vi i lokalrådet skal se på.

Vi hører også meget gerne jeres kommenterer til igangværende arbejdsområder. Så meld endelig ind med, hvad I skulle have af konstruktive kommentarer/input.

Så selvom coronavirussen hærger, og der har været lidt stille med fysiske mødeaktiviteter og arrangementer, så arbejder lokalrådet forsat ihærdigt på at præge det Skovlunde, der for tiden er i stor omvæltning i den retning, vi fornemmer, skovlundeborgerne ønsker og ikke mindst på at få gennemført de arrangementer, der skal skabe sammenhold og sammenhæng for borgerne i Skovlunde.

Sidst, men ikke mindst. Der er valg til Lokalrådet om et lille års tid. Skulle man ønske at deltage i arbejdet med at bringe Skovlunde på den vej, som borgerne ønsker, så er det bare at stille op. Dato og yderligere information bliver bekendtgjort senere på året.

Følg med her på siden og bliv opdateret vedr. arrangementer og møder, etc.

Skriv et svar