Stor interesse ved borgermødet om bymidten

Mere end 300 interesserede skovlundeborgere var mødt frem for at høre om de seneste planer for Skovlunde bymidte.

Det overvældende fremmøde og den gode stemning understregede den vigtighed, som bymidten har for Skovlunde, og den glæde der er over, at der endeligt sker noget.

Borgmesteren lover hurtig planlægningsproces

Borgmester Jesper Würtzen indledte med at fortælle om kommunens mål med bymidten og den stærke vilje til at sikre en hurtig lokalplanlægning i tæt samarbejde med den nye ejer og de mange andre interessenter, så realiseringen af bymidten kan iværksættes så hurtigt muligt, hvilket vil sige med et forslag til lokalplan inden sommerferien og en høringsfase efter ferien. Målet er, at lokalplanen kan vedtages, byggesagen behandles og byggeriet påbegyndes allerede i år.

Stærke kompetencer til at udvikle en spændende bymidte

Ejerens arkitekt, Kasper Danielsen, præsenterede visionerne for den nye bymidte. Han understregede, at der var tale om en overordnet skitse tidligt i forløbet, og at man ikke kunne regne med detaljerne endnu. Idéerne fremstod dog allerede meget detaljerede og gennemtænkte, og der blev efterladt et indtryk af en rigtig god forståelse for byen og stærke kompetencer til at udvikle bymidten til noget unikt.

Planerne bygger videre på resultatet af arkitektkonkurrencen, og der lægges stor vægt på at udnytte forskellene i terrænhøjde til at skabe spændende byrum med flere lag med boliger, butikker, rekreationsarealer, parkering og tilkørselsforhold.

Ombygningen af Ballerup Boulevard har været genstand for megen debat, og det var derfor særlig interessant at høre, hvordan boulevarden sammen med de nye boliger kommer til at skabe et “rigtigt” boulevardmiljø med pæne facader, altaner, træer og fodgængerarealer i stedet for bare at fremstå som en vej på tværs.

En velfungerende bymidte er også vigtig for investor

Bjørn Skouenby fortalte, at Skovlunde bymidte var interessant at investere i, fordi der var et stort udviklingspotentiale for både butikker og boliger. Det havde haft stor betydning for beslutningen, at der var gjort et så stort forarbejde, og at kommunen gik så positivt ind i samarbejdet, som det var tilfældet.

Han fremhævede, at det ikke kun var vigtigt for skovlundeborgerne, at bymidten blev attraktiv. Det mindst lige så vigtigt for ham som investor, da byens liv og dermed attraktivitet direkte afspejles i indtjeningsmuligheder. Bymidtens succes er derfor også hans succes.

Skovlunde føler sig heldig

Formanden for Skovlunde Lokalråd, Jens Minnet, kvitterede med at takke kommunen og den nye ejers vilje og indsats til at genskabe den bymidte, som borgerne i Skovlunde så længe har måtte se gå i forfald med større og større mismod.

Særligt blev der takket for måden, som kommunen havde lyttet til Lokalrådet og igangsat processen med at inddrage borgere og andre interessenter til at lave det idékatalog, som blev grundlaget for arkitektkonkurrencen og endeligt den nye ejers beslutning til at investere.

Vigtigt at butikkerne er med

I den efterfølgende spørgerunde var der stor interesse for at høre om praktiske forhold som parkering, tilkørsel, tilgængelighed for handicappede og udformning af byggeri, som ejeren og arkitekten kunne svare detaljeret på.

Der var også stor interesse for at høre, om der havde været dialog med de tilbageværende butikker Skovlundecentret og med butikker og ejere i Center Syd. Det blev svaret, at man er meget langt i dialogen med butikkerne i Skovlundecentret. Der har også været indledende dialog med butikker og ejere i Center Syd, men da det nuværende køb kun omfatter Skovlundecentret, kan der ikke siges noget konkret om Center Syd, i hvert fald endnu.

Under alle omstændigheder er butikslivet en væsentlig brik i bylivet i bymidten, og det er derfor vigtigt for ejerne , at butikkerne er med på idéerne til at skabe den nye bymidte.

Skriv et svar