Borgermøde om lokalplan for Skovlunde Bymidte

Onsdag den 30. august kl. 19.00 afholdes borgermøde om Forslag til Lokalplan nr. 168 om Skovlunde Bymidte Nord. Mødet finder sted i den gamle hal ved Skovlunde Skole Syd (Rosenlundsskolen).

Udviklingen af Skovlunde Bymidte er længe ventet af borgerne i Skovlunde. Efter mange års forarbejde med borgermøder og arkitektkonkurrence blev Skovlundecentret ved årsskiftet solgt til Dowo Management, som har ambitiøse planer for en helt ny og levende bymidte.

Kommunen og Dowo Management har herefter samarbejdet hårdt på at konkretisere planerne og fastlægge rammerne i en lokalplan, der åbner de muligheder, som ejerne ønsker, indenfor de rammer, vi som borgere ønsker.

Resultatet er det forslag til lokalplan, som nu er i høring og præsenteres på borgermødet. Her har vi som borgere mulighed for at spørge ind til planerne og give vores høringssvar frem til den 5. september.

Planen er herefter, at lokalplanen tilpasses de indkomne høringssvar, så den kan godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen i slutningen af året, hvorefter byggeriet kan godkendes og påbegyndes, så den første fase kan stå færdig i 2019.

På borgermødet vil borgmester Jesper Würtzen desuden give et indblik i de videre planer for Skovlunde, herunder status på det nye multihus i det tidligere UCC (“Seminariet”).

Det nye multihus (UCC)

Læs Lokalplan 168 her
Læs om multihuset her

Skriv et svar