Vinder af arkitekt-konkurrencen er fundet

vinderbillede_skovlunde-bym_0

Tegnestuen Vandkunsten har i samarbejde med Esbensen Rådgivende Ingeniører, WSP Group og Marianne Levinsen Landskab vundet konkurrencen om en ny helhedsplan for Skovlunde Bymidte.

I februar 2014 udskrev Ballerup Kommune idékonkurrencen om Skovlunde Bymidtes fremtidige udviklingsmuligheder. Fem teams var inviteret til at komme med bud på en robust og langtidsholdbar helhedsplan, som tager afsæt i borgernes og kommunens vision om en ’bedre by’ frem for ’mere by’. Bymidten skal bindes bedre sammen, byen skal være mere grøn og tryg at færdes i, og der skal være flere mennesker og mere liv inde i bykernen.

På baggrund af denne vision, fik deltagerne i alt seks temaer at skulle forholde sig til i opgavebesvarelsen: Mødesteder, Fortætning, Forbindelse, Sammenhæng og vigtige steder, Bagsider til forsider samt Tryghed og grønt i byen.

Bymidten sys sammen
Ifølge dommerkomiteen formår vinderforslaget at forene alle seks temaer i den samlede helhedsplan samt give en kort og præcis analyse af forstædernes generelle problemstillinger: For høj trafikhastighed, for store parkeringsflader, mindre befolkningstæthed i forhold til storbyen, problemfyldte bagsider i bymidten og manglende visuel kontakt i byrummet. Sidstnævnte udfordringer løser vinderforslaget blandt andet ved ’sy’ byen sammen, så bagsider og utrygge mellemrum undgås.

Bystræde bliver byens nye nerve
Forslagets hovedgreb er Bystrædet som byens nye nerve, et nord-sydgående forløb opdelt i to temaer: Handelsstrædet og Kulturstrædet. Et varieret byrumsforløb, der gennem sammenkædning af byfunktioner, stræder og pladser bliver det nye karakterbærende træk i området. Der indføres en næsten bilfri bydel, og alle tre trafikårer omkring området får nedsat hastigheden for at sikre sammenhængskraft til de omkringliggende områder.

Fem deltagere var inviteret
I alt blev fem teams inviteret til at deltage i konkurrencen og de øvrige fire hold var:

  • Arkitektfirmaet ADEPT sammen med Karres en Brands og Transsolar
  • SLA A/S sammen med Rekommanderet
  • Transform sammen med Niras og Grassat+MIST

John Pardey Architects sammen med AR Urbanism og Exterior Architecture.

Borgerinddragelse danner baggrund for konkurrence
I 2007 gennemførte Ballerup Kommune sammen med borgerne en omfattende visionsproces om kommunens udvikling frem mod 2020. Bymidten skal udvikles og nytænkes fra stationen til Skovlunde Bibliotek og Kulturhus. Sammenhængen til de omkringliggende funktioner og destinationer skal styrkes og synliggøres som udgangspunkt for at skabe rammerne for et trygt, levende og mangfoldigt byliv.

Konkurrencens omdrejningspunkt har været ”Idékatalog for Skovlunde Bymidte”, udarbejdet i juni 2013 af Ballerup Kommune i samarbejde med Tegnestuen Ekstrakt, og på baggrund af flere offentlige møder og workshops med borgere og interesseorganisationer

Kilde: Arkitektforeningen

Skriv et svar