Kommunens planstrategi i høring

Kommunalbestyrelsen har som opfølgning på visionsdebatten fremlagt sin strategi for kommunens udvikling de næste 12 år. Skovlunde Lokalråd har givet høringssvar på de områder, der har særlig betydning for Skovlunde.

Som opfølgning på visionsdebatten i efteråret 2007 har Kommunalbestyrelsen fremlagt sin strategi for kommunens udvikling de næste 12 år. 2020-kampagnens resultater er dermed søgt omsat til noget mere handlingsorienteret.

Planstrategien udpeger fem indsatsområder, som Ballerup Kommune vil prioritere:

  • Grøn og sund puls
  • Bæredygtig trafik
  • Rammer for et spændende byliv
  • Attraktive boligtilbud
  • Første klasses erhvervsliv og uddannelsesmiljøer

Planstrategien er et første skridt på vej til den forestående revision af kommuneplanen, idet den indkredser de temaer og de lokaliteter, som en kommende plan skal ændre på, hvis visionerne og strategien skal virkeliggøres.

Skovlunde Lokalråd savner i planstrategien en klar holdning til, hvordan kommunen har flere bykerner, og hvordan de skal prioriteres indbyrdes.

Lokalrådet har det fint med Ballerup som ”hovedstad” med centrale funktioner og tilbud, der hvor det giver mening, men det er vigtigt, at de øvrige byer samtidigt tilgodeses ligeværdigt – måske med andre typer af funktioner og tilbud – så udviklingen sker balanceret på tværs i kommunen. Det skal være klart udtrykt i planstrategien, så det indgår som et naturligt led i tankegangen, når der tales om byudvikling.

-> Se pjece for planstrategi
-> Se planstrategien
-> Se høringssvar

-> Læs mere om Ballerup 2020
-> Se Lokalrådets input til Ballerup 2020

 

Skriv et svar