Kommuneplan i høring

komplan_banner

Kommunalbestyrelsen har fremlagt forlag til kommuneplan for de næste 11 år. Dette omfatter selvsagt også Skovlunde, og Lokalrådet har kommenteret de relevante områder.

skovlundeI Skovlunde er der lang tradition for at interessere sig for byens udvikling, og kommunen har nu fremsat forslag til kommuneplan for de kommende 12 år. Forslaget indeholder flere tiltag, som vedrører Skovlunde, og Skovlunde Lokalråd har givet sit høringssvar, som adresserer de forhold, vi gerne vil have ændret eller tilpasset.

Skovlunde Bymidte

Udviklingen af Skovlunde Bymidte har hidtil været overladt til udlejerne og markedskræfterne, hvilket betyder, at Skovlunde Centret nu er temmelig nedslidt. Kommuneplanen omtaler en fornyelse af området med en kombination af butikker og boliger, hvilket vi naturligvis ser frem. Vi mener dog, at kommuneplanen er alt for passiv og henstiller derfor til en konkretisering af den planlægningsproces, der skal sættes i gang, for at projektet kan blive realiseret indenfor overskuelig fremtid.

Stisystemer

Kommuneplanen har høj fokus på stier til at fremme cykling som et attraktivt alternativ til motoriseret transport. Men den savner at adressere sammenhængende stier til rekreation og motion, hvilket ellers har været i fokus ved debatten om Harrestrup Ådal og ved høringen af Grøn Plan.

Harrestrup Ådal

Kommuneplanen har markant fokus på anlæggelse af en 18-hullers golfbane i Harrestrup Ådal. Debatten om Harrestrup Ådal viste en stor og bred interesse for området, og der fremkom mange forslag til en mere alsidig anvendelse. Ved præsentationen af kommuneplanen var det erkendt, at en 18-hullers golfbane ikke var praktisk mulig uden at tilsidesætte naturbeskyttelse og øvrig anvendelse. Kommuneplanen bør tilpasses dette reviderede syn.

Tidligere Skovlunde Skole

Den tidligere Skovlunde Skole ligger meget centralt i byen og har dermed potentiale til at spille en væsentlig rolle i bymidten. Dette bør adresseres stærkere i kommuneplanen, ligesom fremtiden for idræts- og svømmehallen bør sikres.

-> Se forslaget til kommuneplan
-> Se Lokalrådets høringssvar

Skriv et svar