Engageret møde om Skovlunde Bymidte

2013-05-29 19.57.47

Mere end 40 engagerede borgere valgte at bruge deres aften på at sætte deres fingeraftryk på, hvordan de ønsker, at bymidten skal se ud i fremtiden.

Skovlunde Bymidte har en stor plads i de fleste Skovlundeborgeres hjerte. Der er rigtigt mange ting, som vi er glade for ved byen: Et centralt butikscenter, grønne områder, en ny stationsplads, et levende foreningsliv og meget mere.

Men der er også mange ting, som vi er rigtigt kede af: Skovlunde Centret fremstår nedslidt og halvtomt, Ballerup Boulevard er en barriere gennem byen, der er ikke ordentlig sammenhæng mellem de forskellige steder i byen, og der mangler liv i Bymidten, hvis vi da ellers kan sige, hvad der er Bymidten.

7 millioner kroner til udvikling af bymidten 

Det er politisk besluttet, at kommunens bycentre skal fornyes og gøres levende at færdes og opholde sig i. Der er afsat 7 millioner kr. til at starte en udvikling af Skovlunde Bymidte, og der vil i efteråret blive afholdt en arkitektkonkurrence.

For at få det bedst mulige ud af dette, skal man kende idéerne og holdningerne hos de borgere, som skal leve med byen, og der var derfor indbudt til Borgermøde onsdag den 29. maj.

Mere end 40 engagerede borgere mødte frem til mødet, hvor et væld af idéer blev fremlagt og drøftet med stor entusiasme.

Idéerne vil indgå i konkurrencegrundlaget for arkitektkonkurrencen.

Skriv et svar